Credits: 3

Schedule: 28.02.2020 - 22.05.2020

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Pentti Kareoja

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

IV

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Syvennetään taitoja suunnitteluasiakirjojen digitaalisessa tuottamisessa ja visualisoinnissa. Opintojakso on mallinnuksen jatkokurssi.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Suunnittelumateriaalin tehokas työstäminen Cad:llä tulostettavaksi ja digitaaliseksi esitykseksi.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, harjoitukset, aktiivinen osallistuminen näihin.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

luennot/ demonstraatiot/ kontaktiopetus 40 h

tehtävät/ itsenäinen työskentely 36 h

kritiikit 4 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennoilla jaettu materiaali ja ilmoitettu kirjallisuus

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi korvaa aikaisempien tutkintovaatimusten mukaisen kurssin MUO-C5017 CAD D

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

MyCourses

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

CAD A, B ja C tai vastaavat tiedot ja taidot

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Description

Registration and further information