Credits: 5

Schedule: 28.02.2020 - 22.05.2020

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Pentti Kareoja

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

IV-V

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tavoitteena on syventää oman suunnittelijaprofiilin mukaista digitaalista ilmaisua ja parantaa tarvittavien suunnittelu- ja visualisointiohjelmistojen hallintaa. Kurssin lopussa opiskelija kykenee luomaan oman, digitaalisessa muodossa olevan, persoonallisen esityksen omasta suunnitteluprojektistaan. Opiskelija osaa huomioida valitsemansa median vaikutuksen esitykseen.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla opiskelija työskentelee oman henkilökohtaisen projektinsa parissa. Projekti voi olla pääaineen joku muu suunnitteluprojekti. Projektin suunnitteluosuuden täytyy olla 90 %:sti valmis, jotta se voidaan hyväksyä visualisointiprojektiksi.

Kurssilla opiskelija syventää digitaalisia suunnittelu- ja visualisointityökalujensa hallintaa. Lisäksi hän laajentaa tietojaan ja taitojaan ohjelmistoista, jotka ovat hänen oman ilmaisunsa kannalta mielenkiintoisia.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, yhteiset työpajat, itsenäinen työskentely josta pidetään digitaalista oppimispäiväkirjaa, presentaatio.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

luennot/kontaktiopetus 55 h

tehtävät/itsenäinen työskentely 65h

presentaatiot 15 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennoilla jaettu materiaali ja ilmoitettu kirjallisuus

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

MUO-C5019

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

MyCourses

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Sisustusarkkitehtuurin pääaineen IA, IB, IIA, IIB kurssit sekä CAD A-D tai vastaavat tiedot

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Description

Registration and further information