Omfattning: 10

Tidtabel: 08.01.2020 - 18.05.2020

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

III-V kevät (2018-2019, 2019-2020)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

  • käyttää matemaattisia ohjelmistoja optimointi- ja simulointitehtävien ratkaisuun
  • soveltaa matemaattisia ohjelmistoja fysikaalisiin laboratoriomittauksiin
  • selittää mittausjärjestelyjä, jotka soveltuvat fysiikan eri osa-alueiden ilmiöiden tutkimiseen
  • suunnitella ja toteuttaa ongelmalähtöisesti yksinkertaisen tietokoneavusteisen mittauksen

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Johdanto laboratoriotyöskentelyyn
Laboratoriomittauksia
Matemaattisen mallintamisen opiskelu ohjatun tietokonetyöskentelyn ja itsenäisten harjoitustöiden avulla
Laboratoriomittausten analysointi ja mallintaminen
Laaja projektityö jossa analysoidaan rakennettua systeemiä

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, tietokoneluokkaharjoitukset, laboratoriotyöt.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Laboratorio/tietokoneluokkatyöskentely 72 h (24 lähiopetuskertaa x 3 h), opetukseen valmistautuminen 24 h, raportointi 75 h (3 x 25 h), kotitehtävät 40 h (4 x 10 h), itsenäistä projektityöskentelyä (50 h)

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Opetusmoniste

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Tfy-3.1550 Fysiikan laboratoriotyöt II JA Mat-2.2107 Sovelletun matematiikan tietokonetyöt JA toinen seuraavista: Tfy-3.1520 Fysiikan laajat laboratoriotyöt I TAI Tfy-3.1540 Fysiikan laboratoriotyöt I

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=SCI-C0200

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Matematiikan ja fysiikan ensimmäisen syksyn kurssit tai vastaavat tiedot

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoittautuminen WebOodissa.

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation