Credits: 3

Schedule: 22.01.2020 - 18.03.2020

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Kurssin vastuuprofessori on Esa Saarinen. Käytännön järjestelyitä hoitavat assistentit Jaakko Korhonen ja Eero Tiilikainen. Kaikkien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi at aalto.fi.

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III–IV kevät (2018-2019, 2019-2020)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tavoitteena on lisätä osallistujan kykyä omaehtoiseen laaja-alaiseen ja luovaan ajatteluun. Painopisteessä on erityisesti osallistujan oman elämänfilosofisen otteen ja erittelykyvyn vahvistuminen sekä kyky elää muutostilanteissa arvo-ohjautuvasti.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luentosarja hahmottaa esiin teemoja filosofian, ihmistutkimuksen ja systeemiajattelun perinteistä ja on otteeltaan maailmankatsomuksellinen ja soveltava. Luennoitavat sarjat ovat itsenäisiä kokonaisuuksia ja voidaan suorittaa toistuvasti.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luentoihin ja oheismateriaaliin perustuvat esseet.

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

Tarkennetut arviointiperusteet ja -menetelmät päivitetään kurssin kotisivuille ensimmäiseen luentoon mennessä. Tutustuminen arviointiin erikseen pyydettäessä.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot 21 h + 21 h

Kirjallisuus 7 h

Esseet 31 h

Details on calculating the workload (applies in this implementation): 

Luentoympäristöihin osallistuminen 21 h

Henkilökohtainen reflektointi ja dialogi toisten osallistujien kanssa 21 h

Kirjallisuuteen perehtyminen 7 h

Esseiden työstäminen 31 h


Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

E. Saarinen: Filosofia!, 2004, WSOY.; P.M. Senge: The Fifth Discipline, Currency Doubleday.

Details on the course materials (applies in this implementation): 

Tehtäväkohtaiset materiaalit ovat kurssin kotisivulla. Lisäaineistot tuodaan esiin luentojen yhteydessä.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin TU-53.1150, MS-C2197

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=TU-A1150

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Vaihtuvasisältöinen.

Details on the schedule (applies in this implementation): 

Kurssin aikataulu löytyy kurssin kotisivulta. Luennot alkavat 22.1.2020.

Description

Registration and further information