Credits: 5

Schedule: 10.09.2019 - 03.12.2019

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II syksy (2018-2019, 2019-2020)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on paremmat valmiudet ymmärtää ja arvioida liiketoimintamahdollisuuksia, suunnitella ja arvioida liiketoimintaprosesseja ja analysoida yrityksen taloudellista tilaa. Tavoitteena on myös oppia yleisiä insinöörityön valmiuksia projektin suunnitteluun, organisointiin ja hallintaan; ryhmätyöhön ja ryhmän johtamiseen sekä tuotantotaloudelliseen ajatteluun ja analysointimalleihin.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Johdatus tuotantotalouden tutkimus- ja sovellutusalueeseen, yrityksen talouden johtaminen, logistiikka, asiakkaat ja markkinat.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tentti, harjoitustyö ja verkkotehtävät

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luentoja ~20 h, ohjattuja ryhmätyösessioita 10*2 h = 20 h, harjoitustyö 26 h, verkkotehtävät 26 h, itsenäistä oppimateriaalin opiskelua 40 h.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Arlander-Blomgren-Engwall:Industriell Ekonomi. Student-litteratur. Lund. Sidorna 147-256. Olhager: Produktionsekonomi. Studentlitteratur, Lund 2013.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Vastaa suomenkielistä kurssia TU-A1100. Korvaa kurssin TU-22.102.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=TU-A1200

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Suomenkieliset opiskelijat voivat käyttää harjoitustyötä osana pakollista ruotsinkielen kurssia.

Description

Registration and further information