Credits: 5

Schedule: 09.01.2020 - 31.08.2020

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Vastuuopettaja: Jouko Karjalainen

Sähköposti muotoa: etunimi [piste] sukunimi [at] aalto [piste] fi

Perusosan verkkotehtävien osalta kurssiassistentit (täsmennetään myöhemmin)


Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III-IV kevät (2018-2019, 2019-2020)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija osaa analyyttisesti arvioida tyypillisten yrityksen ydintoimintaan liittyvien päätösten, erityisesti investointipäätösten, vaikutusta yrityksen talouteen. Hän tunnistaa tavanomaisten laskentamallien hyviä ja huonoja puolia päätöstilanteen kannalta. Opiskelija tuntee aihealueen (management accounting & corporate finance) oppirakennelmaa niin, että pystyy hankkimaan tarvittaessa lisätietoa englanninkielisistä oppikirjoista ja selittämään laskentamallien perusteita suomeksi.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Päätöksentekotilanteen ja siinä relevanttien erien hahmottaminen erityisesti investointipäätösten näkökulmasta. Myyntituottojen ja kustannusten arvioinnin menetelmät. Pääoman tuottovaatimus ja muut vaihtoehtoiskustannukset. Rahoitusrakenteeseen liittyvät päätökset. Riskin ja epävarmuuden käsittely laskelmissa. Taloudellisten laskelmien rajoitteiden huomioon ottaminen.

Details on the course content (applies in this implementation): 

Osaamistavoitteiden saavuttamisen näkökulmasta sisältö on jaettu perusosaan ja jatko-osaan. Pääperiaatteet ja laskelmien laadinta korostuvat perusosassa. Jatko-osassa pyritään kehittämään laskelmien kriittistä arviointia sekä oppirakennelman ja sen taustalla olevien teorioiden ymmärtämistä.


Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Verkkotehtävät, tentti

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

Opiskelija saa pisteitä erilaisista kurssin aikana suoritetuista verkkotehtävistä ja kirjatentistä. Minimivaatimus kurssisuoritukselle on 30 pistettä perusosan verkkotehtävistä. Tämä on pakollinen osa. Kirjatentti ei siis ole pakollinen suoritus kurssin läpäisemiseksi.

Perusosan verkkotehtävistä voi saada enimmillään 38 pistettä, ja kurssiarvosanaan 2 vaaditaan 35 pistettä. Korkeampiin arvosanoihin tarvitaan pisteitä myös jatko-osasta:

  • Yhteensä 42 pistettä arvosanaan 3
  • Yhteensä 50 pistettä arvosanaan 4
  • Yhteensä 58 pistettä arvosanaan 5

Jatko-osan verkkotehtävistä voi saada enimmillään 12 pistettä ja kirjatentistä 15 pistettä, joten arvosteluasteikon maksimi on 65 pistettä.


Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luentoja 10*2h = 20 h, muita lähiopetustilaisuuksia 5*2 h = 10 h, lisäksi verkkotehtävät, itsenäistä oppimateriaalin opiskelua.

Details on calculating the workload (applies in this implementation): 

Laskelmassa eritellyt asiat eivät ole irrallisia tai peräkkäisiä tapahtumia, vaan lukeminen, lähiopetuksen hyödyntäminen ja tehtävien tekeminen ovat toisiaan tukevia opiskelumuotoja.

  • Luennot 20 tuntia. (Osallistuminen ei ole pakollista, joten työmäärän voi korvata omatoimisella opiskelulla.)
  • Perusosan verkkotehtävät 45 tuntia (Harjoitustilaisuudet on tarkoitettu tukemaan tehtävien tekemistä.)
  • Perusosan luentomateriaalin lukeminen 10 tuntia
  • Oppikirjan lukeminen 35 tuntia
  • Jatko-osan verkkotehtävät 20 tuntia

Huom! Paraskaan arvosana ei edellytä kaikkien tehtävien täydellistä suorittamista.


Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoitetaan myöhemmin kurssin kotisivuilla

Details on the course materials (applies in this implementation): 

Luentomateriaali ja perusosan verkkotehtävät ovat MyCourses’ssa.

Kurssin sisältö ja kirjatentti perustuvat kirjaan Berk, J. and DeMarzo, P.: Corporate Finance. 4. painos.
Oikeudet e-kirjaan ja MyFinanceLab:ssa oleviin jatko-osan verkkotehtäviin saa, kun perusosan verkkotehtävistä on kerännyt 35 pistettä.

Kirjastossa on joitain kappaleita painettuja versioita. Myös vanhempia painoksia lukemalla voi valmistautua tenttiin.


Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin TU-22.1130 Laskentatoimi ja kannattavuus 3-4 op

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=TU-C1030

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

TU-A1100 Tuotantotalous 1 tai vastaavat tiedot

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Additional information for the course (applies in this implementation): 

Kurssin TU-C1030 voi korvata

  • BIZ:n kurssilla  28A00110 Rahoituksen perusteet (6 op) tai
  • Hankenin kurssilla 1121 Finansiering och investering (6 op)

Huom! Kyseisiä kursseja ei kuitenkaan voi korvata kurssilla TU-C1030, koska korvaavuudesta päättää kunkin kurssin vastuuopettaja erikseen. Lisäksi mainitut kurssit kuuluvat kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon pakollisiin perusopintoihin, jotka kokonaisuudessaan antavat paljon laajemman osaamisen kuin TU-C1030.

Kurssin TU-C1030 korvaaminen muilla yliopistotasoisilla kursseilla edellyttää vastaavaa sisältöä ja samankaltaisia osaamistavoitteita.


Details on the schedule (applies in this implementation): 

Kurssin lähiopetus on sijoitettu opetussuunnitelman mukaisesti periodeihin III-IV. Kevään kurssi on tarkoituksenmukaista suorittaa ennen kesää.

Kurssin toteutus tukee toisaalta myös omatoimista opiskelua, joten opiskelija voi jakaa kuormitustaan myös periodille V ja kesälle. Jatko-osaa on mahdollista suorittaa myös syksyn periodilla I. Tällöin on tärkeää, että opiskelija suunnittelee oman ajankäyttönsä huolellisesti. Kurssin työmäärä on 130 tuntia. Keväällä 2020 aloitettu kurssi on siis kokonaisuudessaan suoritettava loppuun 23.10.2020 mennessä siten, että perusosan harjoitusvaihe on tehty 31.7.2020 mennessä ja koko perusosa on tehty 15.8.2020 mennessä. Viimeinen kirjatenttimahdollisuus on lokakuussa periodin I arviointijaksolla, ja jatko-osan verkkotehtävät ovat auki vielä periodin I loppuun asti (23.10.2020).

Jos kurssia ei ehdi kunnolla aloittaa keväällä, on parasta osallistua vasta syksyn kurssiin. Opetussuunnitelmassa 2020-22 TU-C1030 järjestetään sekä periodeissa I-II että III-IV.


Description

Registration and further information