Credits: 5

Schedule: 30.10.2019 - 20.11.2019

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II syksy (2018-2019, 2019-2020)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ymmärtää kuinka tuotantojärjestelmien suunnittelua ja toimintaa sekä strategisella että operatiivisella tasolla kuvaavaa käsitteistöä ja viitekehyksiä sovelletaan käytännössä todellisessa tilanteessa oikeassa yrityksessä. Harjoitella operaatioiden johtamisen alueen ongelmanratkaisukykyä sekä kehittää perustason ymmärrys tilanneriippuvuuksista operaatioiden johtamisessa. Parantaa projektinhallinta-, ryhmätyöskentely- sekä esiintymistaitoja.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

TU-C2020 Operaatioiden johtamisen teoriaan pohjautuvat case- ja ryhmätyöt, jotka parantavat opiskelijoiden tietotaitoa käytännössä todellisessa operaatiojohtamisen ympäristössä. Projekti keskittyy jollekin operaatioiden johtamisen osa-alueelle.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Case- ja ryhmätyöt

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Case- ja ryhmätyöt 112 h, kontaktiopetus 20 h

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Osin TU-22.1113

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=TU-C2030

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssit TU-C2020 Operaatioiden johtaminen ja TU-C2030 Operaatioiden johtamisen projekti liittyvät tiiviisti yhteen sisällöllisesti ja aikataulullisesti. Näin muodoin ne suositellaan suoritettavan saman lukuvuoden aikana.

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on tarkoitettu vain tuotantotalouden pääaineopiskelijoille.

Description

Registration and further information