Laajuus: 5

Aikataulu: 28.02.2020 - 22.05.2020

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

IV-V kevät (2018-2019, 2019-2020)

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin tavoitteena on esitellä projektinhallinnan perusmenetelmät, projektien edellyttämät lähestymistavat yrityksen johtamisessa, peruskäsitys projektiliiketoiminnasta.

Kurssin jälkeen opiskelijat:

- Osaavat tunnistaa ja arvioida yksittäiseen projektiin vaikuttavia tekijöitä
- Tuntevat projektinhallinnan perusmenetelmät ja -käsitteet, sekä osaavat soveltaa niitä yksinkertaisessa projektiympäristössä
- Tunnistavat projektien ja projektiportfolioiden yhteyden yrityksen strategiseen johtamiseen
- Osaavat luokitella ja arvioida projektiliiketoimintaan vaikuttavia tekijöitä

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Projektitoiminnan käsitteet, toimintatavat ja menetelmät. Projektin suunnittelu ja ohjaus, projektien markkinointi ja myynti, projektit organisaatiossa, projektiportfolion hallinta, yrityksen projektimuotoinen liiketoiminta. Projektitoiminnan tietoalueet, menetelmät ja sovellutukset.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, harjoitustyöt ja tentti.

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot 10*2 h = 20 h (joista osa harjoitustöiden aiheisiin liittyviä luentoja), luentovalmistautuminen 10*2 h = 20 h harjoitustyöt 3*20 h = 60 h, tenttiin valmistautuminen 32 h, tentti 3 h, yhteensä 135 h.

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Artto K., Martinsuo M., Kujala J.: Projektiliiketoiminta, WSOY

Kirjan elektroninen versio ladattavissa ilmaiseksi osoitteesta http://pbgroup.aalto.fi/en/ valitse yläreunan valikosta "The Book and The Glossary" ja pääset varsinaiselle lataussivulle.

Projektiportfoliomateriaali: (haettavissa elektronisessa muodossa kurssin MyCourses-sivulta)

2. Martinsuo M., Aalto T., Artto K., 2003. Projektisalkun johtaminen: tuotekehitysprojektien valinta ja strateginen ohjaus, Teknologiateollisuus. Ote luvusta 4 (ss. 83-100)

3. Artto K., 2014. Projektiportfolion hallinta, Aalto-yliopisto, Otaniemi.

Korvaavuudet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

TU-22.1120.

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=TU-C3010

Esitiedot (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

TU-A1100 Tuotantotalous 1

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot