Omfattning: 5

Tidtabel: 28.02.2020 - 22.05.2020

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

IV-V kevät (2018-2019, 2019-2020)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin tavoitteena on esitellä projektinhallinnan perusmenetelmät, projektien edellyttämät lähestymistavat yrityksen johtamisessa, peruskäsitys projektiliiketoiminnasta.

Kurssin jälkeen opiskelijat:

- Osaavat tunnistaa ja arvioida yksittäiseen projektiin vaikuttavia tekijöitä
- Tuntevat projektinhallinnan perusmenetelmät ja -käsitteet, sekä osaavat soveltaa niitä yksinkertaisessa projektiympäristössä
- Tunnistavat projektien ja projektiportfolioiden yhteyden yrityksen strategiseen johtamiseen
- Osaavat luokitella ja arvioida projektiliiketoimintaan vaikuttavia tekijöitä

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Projektitoiminnan käsitteet, toimintatavat ja menetelmät. Projektin suunnittelu ja ohjaus, projektien markkinointi ja myynti, projektit organisaatiossa, projektiportfolion hallinta, yrityksen projektimuotoinen liiketoiminta. Projektitoiminnan tietoalueet, menetelmät ja sovellutukset.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, harjoitustyöt ja tentti.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot 10*2 h = 20 h (joista osa harjoitustöiden aiheisiin liittyviä luentoja), luentovalmistautuminen 10*2 h = 20 h harjoitustyöt 3*20 h = 60 h, tenttiin valmistautuminen 32 h, tentti 3 h, yhteensä 135 h.

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Artto K., Martinsuo M., Kujala J.: Projektiliiketoiminta, WSOY

Kirjan elektroninen versio ladattavissa ilmaiseksi osoitteesta http://pbgroup.aalto.fi/en/ valitse yläreunan valikosta "The Book and The Glossary" ja pääset varsinaiselle lataussivulle.

Projektiportfoliomateriaali: (haettavissa elektronisessa muodossa kurssin MyCourses-sivulta)

2. Martinsuo M., Aalto T., Artto K., 2003. Projektisalkun johtaminen: tuotekehitysprojektien valinta ja strateginen ohjaus, Teknologiateollisuus. Ote luvusta 4 (ss. 83-100)

3. Artto K., 2014. Projektiportfolion hallinta, Aalto-yliopisto, Otaniemi.

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

TU-22.1120.

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=TU-C3010

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

TU-A1100 Tuotantotalous 1

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation