Credits: 5

Schedule: 23.01.2020 - 07.05.2020

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Vastuuopettaja Stina Giesecke, stina.giesecke (at) aalto.fi

Kurssiassistentit:


Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III-V kevät (2018-2019, 2019-2020)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa

• muotoilla työsuunnitelman toteutettavaan kehitystehtävään liittyen
• hakea, kerätä ja analysoida kehitystehtävään liittyvää relevanttia tietoa
• tuottaa perustellun ratkaisuehdotuksen kehitystehtävään liittyen
• raportoida suullisesti ja kirjallisesti kehitystehtävän ja siihen liittyvän ratkaisun keskeisen sisällön.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi käsittelee tietointensiivisten yritysten johtamista. Kurssi perehdyttää opiskelijat nopeasti kehittyvien toimialojen erityiskysymyksiin liiketoimintaympäristön, liiketoimintaprosessien sekä organisaatiokäyttäytymisen näkökulmista. Kurssi käsittelee tietointensiivisten yritysten ja organisaatioiden strategiaan, operaatioihin ja ihmisten johtamiseen liittyviä tuotantotaloudellisia haasteita. Ryhmissä ratkaistavat tosielämän kehitystehtävät perehdyttävät opiskelijat nopeasti kehittyvien toimialojen erityiskysymyksiin liiketoimintaympäristön, liiketoimintaprosessien sekä organisaatiokäyttäytymisen näkökulmista.

Details on the course content (applies in this implementation): 

Kurssin tarkempi ohjelma ja osatehtävien aikataulu julkaistaan kyseisen
kurssin MyCourses-sivuilla. Kurssin sisältö muovautuu paljolti
yrityksistä tulevien kehityshaasteiden perusteella. Koska ryhmillä tulee
olemaan keskenään erilaiset ratkaistavat haasteet, vaihtelee oppimisen
sisältö myös ryhmien välillä jonkin verran. Yhteisenä nimittäjänä on
kuitenkin aiheiden liittyminen tuotantotalouden alaan.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot, ryhmissä tehtävät välipalautukset, seminaariesitys ja loppuraportti. Kuhunkin työmuotoon sisältyy niin yksin- kuin ryhmätyöskentelyä. Kurssin suoritus perustuu aktiiviseen pienryhmätyöskentelyyn projektityössä, joka tehdään jonkin yrityksen tai organisaation kanssa läheisessä yhteistyössä. Luennoilla on läsnäolovelvollisuus. Poissaolot korvataan erillisillä tehtävillä.

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

Kurssin arvioitavia suorituksia ovat (yhteensä 100 pistettä)

–Loppuraportti: 25 pistettä
–Esitys loppuseminaarissa: 25 pistettä
–Teoriakatsaus: 10 pistettä
–Työsuunnitelma: 20 pistettä
–Esitys leijonankidassa: 10 pistettä
- Luentoläsnäolo: 10 pistettä

 

Kurssin yhteisistä tapahtumista (poislukien ns. klinikkasessiot) poissaolot korvataan korvaavin suorituksin.


Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot 25-35h, yksilötyöskentely 50-60h ja ryhmätyöskentely 40-60h, yhteensä 135h.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

TU-22.2600

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=TU-C9260

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

TU-A1100 Tuotantotalous 1

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Vain Informaatioverkostot -pääainetta suorittaville opiskelijoille.

Details on the schedule (applies in this implementation): 

Aikatauluun liittyvät yksityiskohdat ilmenevät kurssisivulta.

Description

Registration and further information