Credits: 5

Schedule: 13.09.2019 - 06.12.2019

Contact information for the course (applies in this implementation): 

Opettaja: vanhempi yliopistonlehtori Miia Jaatinen

miia.jaatinen@aalto.fi

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II syksy (2018-2019, 2019-2020)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee viestinnän peruskäsitteet sekä osaa kuvailla yhteisöviestinnän lähtökohtia ja periaatteita. Opiskelija osaa selittää viestinnän käytännön ilmiöitä peruskäsitteiden ja teorioiden avulla. Lisäksi opiskelija tuntee teknologian käyttömahdollisuuksia työyhteisöjen viestinnässä sekä teknologian vaikutuksia viestintään. Opiskelija osaa analysoida mediasisältöjä ja arvioida viestinnän tehokkuutta.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi esittelee viestinnän peruskäsitteitä ja työyhteisöille keskeisiä viestinnän ilmiöitä. Kurssi keskittyy yhteisöviestinnän teorioihin ja käytäntöihin tarjoten opiskelijalle kokonaisviestinnällisen näkemyksen, jossa yhdistyvät strateginen, sisäinen, ulkoinen ja johtamisviestintä. Kurssilla nostetaan teemoina esiin globalisaation, digitalisaation ja tietokeskeisyyden vaikutukset työyhteisöjen viestintään. Kurssilla tehdään harjoitustöitä, joissa analysoidaan viestintää oikeissa työyhteisöissä ja verkostoissa.

Details on the course content (applies in this implementation): 

Kurssi esitellään aloitusluennolla.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot toimivat keskusteluareenoina ja ryhmätyöpajoina. Ennen luentoja perehdytään itsenäisesti ennakkomateriaaleihin. Luennon jälkeen keskustelu jatkuu blogissa, jossa hyödynnetään kurssikirjallisuutta ja luentoja. Harjoitustyöt toteutetaan ryhmätöinä, jotka edellyttävät työskentelyä myös luentojen välillä. Harjoitustyöt koostuvat käytännön tapausesimerkkeihin liittyvistä analyysitehtävistä sekä raportin kirjoittamisesta ja esittelystä. Arvostelu: blogiviestit ja harjoitustyöt. Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa luennoilla. Luennoilta voi olla poissa korkeintaan 2 kertaa.

Elaboration of the evaluation criteria and methods, and acquainting students with the evaluation (applies in this implementation): 

Tarkemmat tiedot aloitusluennon kalvoilla. Arvosana muodostuu blogeista (40 %), harjoitustyöstä (50 %) ja luentoläsnäoloista (10 %). Luentojen pakollisuudesta on luovuttu mutta osallistumalla luennoille voi kerätä pisteitä, jotka vaikuttavat suoraan arvosanaan.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot 24 h (2), blogi 8 h, harjoitustyöt 65 h, itsenäinen opiskelu 38 h.

Details on calculating the workload (applies in this implementation): 

Yhteensä 135 h (27 x 5, eli 5
opintopistettä)


Työmäärät opetusmuotojen mukaan:
–luento-opetus:
21 h (9 x 2 h + 1 x 3 h)
–ryhmätyöskentely
harjoitustöissä: 10 h (esittely
sis. luento-opetukseen)
–itsenäinen
työskentely: 104 h (sis.
ennakkomateriaalit, luentojen pohdinta, blogit, itsenäinen työskentely
harjoitustyössä)

Työmäärien jakautuminen
osasuorituksiin:
–Luennot
ja itsenäinen pohdinta: 42 h
–Ennakkomateriaalien
lukeminen: 24 h (8 x 3 h)
–Blogien
kirjoittaminen: 8 h
–Harjoitustyö:
61 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luentokalvot ja Cornelissen, J. 2017. Corporate Communication: A Guide to Theory and Practice. Cheney, G., Christensen, L., Zorn, T. & Ganesh, S. 2011. Organizational Communication in the Age of Globalization. Lisämateriaali ilmoitetaan kurssin alussa.

 

Details on the course materials (applies in this implementation): 

Tarkennukset aloitusluennolla.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin ME-C2200 Viestintä 1 ja TU-C9280 Viestintä 1

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi. Kurssille otetaan enintään 80 opiskelijaa. Kurssille valitaan opiskelijat seuraavassa järjestyksessä: 1) informaatioverkostojen pääaineopiskelijat, 2) informaatioverkostojen sivuaineopiskelijat, 3) Aallon muut opiskelijat.

Additional information for the course (applies in this implementation): 

Ei muutoksia.

Details on the schedule (applies in this implementation): 

Kurssisivujen etusivulla.

Description

Registration and further information