Credits: 5

Schedule: 09.01.2020 - 14.05.2020

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III-V kevät (2018-2019, 2019-2020)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelija osaa kuvailla, miten julkisuus rakentuu ja miten digitaalinen media on muuttanut julkisuuden rakennetta ja dynamiikkaa. Opiskelija osaa kuvailla digitaalisen median piirteitä ja mahdollisuuksia vaikuttamiselle. Hän tuntee yhteiskunnallisen vaikuttamisen tapoja sekä osaa luoda vaikuttavan kampanjasuunnitelman. Hän tuntee sisällön luomisen periaatteet ja osaa tuottaa digitaalisia sisältöjä niiden perusteella.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla käsitellään viestinnän rakenteita ja dynamiikkaa digitaalisessa yhteiskunnassa. Kurssilla esitellään julkisuusteorioita, mediatutkimusta ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen teorioita. Kurssilla syvennytään julkiseen keskusteluun digitaalisessa mediassa sekä harjoitellaan keskustelun analyysia, vaikuttamisen suunnittelua ja sisältöjen luomista monikanavaisen kampanjan toteuttamiseksi.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ennen luentoa opiskelijat lukevat ennakkomateriaalin. Luennolla keskustellaan materiaalien pohjalta sekä esitellään muita kurssin aihepiirin kannalta keskeisiä asioita. Kurssilla tehdään ryhmissä harjoitustyö, jota ohjataan luennoilla mutta joka lisäksi edellyttää ryhmien työskentelyä luentojen välillä. Luentojen jälkeen kirjoitetaan oppimispäiväkirjoja, joissa kukin opiskelija pohtii oppimaansa itsenäisesti. Arvostelu: oppimispäiväkirjat ja harjoitustyö. Luennoilta voi olla pois korkeintaan 2 kertaa.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot 30 h (2), itsenäinen opiskelu 47 h, oppimispäiväkirja 8 h, harjoitustyö 50 h.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lindberg, S. 2017. Digital Media and Society. Heath, R. L. & Palenchar, M. J. 2009. Strategic Issues Management: Organizations and Public Policy Challenges.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin ME-C2210 Viestintä 2 tai TU-C9290 Viestintä 2.

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

ME-C2200 Viestintä 1 tai TU-C9280 Viestintä 1 tai TU-C9281 Viestintä ja organisaatiot

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi. Kurssille otetaan enintään 50 opiskelijaa. Kurssille valitaan opiskelijat seuraavassa järjestyksessä: 1) informaatioverkostojen pääaineopiskelijat, 2) Aallon muut opiskelijat.

Additional information for the course (applies in this implementation): 

Informaatioverkostojen pääaineopiskelijoiden edellytetään suorittavan kurssin yhtä aikaa CS-C1180 Verkkojulkaisemisen perusteet -kurssin kanssa.

Description

Registration and further information