Credits: 5

Schedule: 29.10.2019 - 04.12.2019

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I - II syksy (2018-2019, 2019-2020)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla perehdytään sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotantojärjestelmään sekä vaikuttavuusperustaiseen johtamiseen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kurssin suoritettuaan opiskelija:
- osaa arvioida sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotantojärjestelmää osana nykyistä terveys- ja hyvinvointiekosysteemiä sekä uudessa sosiaali- ja terveysjärjestelmän integraatiossa.
- osaa tunnistaa menetelmiä kustannusvaikuttavuuden arvioimiseen.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Systeemiajattelun perusteet sosiaali- ja terveydenhuollossa. Toimialan erityispiirteet. Tuotantotaloudellisten menetelmien soveltaminen sosiaali-ja terveydenhuollossa. Digitalisaatio, muutosjohtaminen, kustannusvaikuttavuuden arvioiminen.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Seminaarit, luennot ja luentokohtaiset tehtävät (ennakkotehtävät/luentoraportit, artikkeleita 1-2 per luento) sekä tapaustutkimus (case-tehtävä), joka laaditaan ryhmissä. Ryhmät esittelevät harjoitustyötä seminaareissa.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luennot ja seminaarit 22h
Artikkelien ja muiden materiaalien lukeminen 20h
Ennakkotehtävät ja luentoraportit 33h
Ryhmätyö 60h
yht. 135h

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi järjestetään Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan yhteistyönä

Description

Registration and further information