Omfattning: 5

Tidtabel: 11.09.2019 - 27.11.2019

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

I – II autumn (2018-2019, 2019-2020)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin tavoitteena on laajentaa ja moniulotteistaa osallistujien ajattelua ja kirjallista ilmaisua, antaa työvälineitä henkilökohtaisen henkisen muutoksen hallintaan, itsensä tuntemiseen ja luovaan vuorovaikutukseen sekä lisätä systeemiälyä koskevaa ymmärrystä.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Perus- sekä jatko-opiskelijoille tarkoitettu vaihtuvasisältöinen seminaari, jossa paneudutaan luovan ongelmanratkaisun kysymyksiin eri metodisilla lähestymistavoilla.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Esitelmä, aktiivinen osallistuminen ja kirjalliset työt.

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin TU-53.1160, TU-53.1162 ja MS-E2198.

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=TU-E3130

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

TU-A1150 Filosofia ja systeemiajattelu (V)

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Osallistujamäärä on rajoitettu ja kurssilaisten valintamenettely ilmoitetaan esitietokurssin suorittaneille sähköpostitse.

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Vaihtuvasisältöinen.

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation