Credits: 2

Schedule: 07.01.2020 - 05.05.2020

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Keijo Räsänen
Sari Yli-Kauhaluoma

Contact information for the course (applies in this implementation): 

KTT Sari Yli-Kauhaluoma

sari.yli-kauhaluoma@aalto.fi


Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Period I-II (2018-2019), Period III-V (2018-2019) Otaniemi kampus
Period I-II (2019-2020), Period III-V (2019-2020) Otaniemi kampus

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kandidaatintutkielman tavoitteena on syventyä itseä kiinnostavaan ja omaan ammattialaan liittyvään aihealueeseen, oppia määrittämään mielekkäitä tutkimustehtäviä ja toteuttaa itsenäisesti pienimuotoista tutkimustyötä. Tutkimusongelmien asettaminen edellyttää kykyä erottaa arkikokemuksista, aiemmasta tutkimuksesta ja muusta taustamateriaalista ilmiöitä, jotka herättävät kiinnostusta. Tutkimustyöhön puolestaan kuuluu lähdekirjallisuuden haku ja käyttö sekä aineiston kerääminen ja analysointi. Kaikkia näitä tehtäviä varten tutkielmassa ja sitä tukevassa seminaarissa harjoitellaan kommunikoivaa ja argumentoivaa kirjoittamista ja rakentavaa keskustelua muiden tutkimuksista ja näkemyksistä.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kandidaatintutkielman tekemistä jäsentää ja aikatauluttaa seminaaritapaamisten sarja. Seminaaritapaamisten tarkoitus on auttaa tutkielman laatimiseen liittyvissä kysymyksissä ja tarjota ryhmän tukea yksittäiselle opiskelijalle. Työskentely valmentaa opiskelijoita lähteiden käyttämiseen, aineiston keräämiseen ja analysointiin sekä loppuraportin kirjoittamiseen.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

KTK-tutkielmaseminaariryhmät aloittavat sekä syksyllä että keväällä. Opintojakson suorittaminen edellyttää osallistumista yhteiseen seminaarityöskentelyyn ja hyväksyttyä kandidaatintutkielmaa. Osallistuminen seminaarityöskentelyyn on pakollista.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Seminaaritapaamiset 36t Tehtävät 17t

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=21C99902

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0-5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodilla viimeistään viikkoa ennen I tai III periodin alkamista.

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin kotisivu: https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=21C99902


Opiskelijan on osallistuttava ensimmäiseen tapaamiseen varmistaakseen paikkansa seminaarissa.

Description

Registration and further information