Credits: 1

Schedule: 16.04.2020 - 07.05.2020

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Jepa Piirainen

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Järjestetään tarvittaessa

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin käytyään opiskelija osaa sujuvammin keskustella kurssin teema-aiheista ja osaa käyttää enemmän niihin liittyvää sanastoa. Lisäksi opiskelija osaa käyttää entistä sujuvammin erilaisia puhekielen rakenteita.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla harjoitellaan muun muassa roolileikkien ja pelien avulla puhumista erilaisissa arkielämän tilanteissa ja keskustellaan ajankohtaisista aiheista. Jokaisen tapaamiskerran aihepiiriin tutustutaan etukäteen kotona opettajan antamien (tekstien ja) sanastoharjoitusten avulla. Aihepiirit sovitaan ryhmän kanssa kurssin alkaessa.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Säännöllinen läsnäolo (enintään yksi poissaolokerta) ja aktiivinen osallistuminen oppitunneilla.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ryhmätyöskentely 12 t + itsenäinen työskentely 15 t

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-7326

CEFR level (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähtötaso: A2 Tavoitetaso: A2

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Vähintään Suomi 3B (LC-7332) tai ennen 1.9.2017 suoritettu Suomi 3A (Kie-98.7031)

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksyttä/Hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssille voi osallistua opiskelija, joka on suorittanut vähintään Suomi 3 -tason kurssit. Keskustelukurssille 3 osallistuminen ei edellytä keskustelukurssien 1 ja 2 (LC-7323 ja LC-7324) suorittamista. Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla.

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Description

Registration and further information