Laajuus: 1

Aikataulu: 16.04.2020 - 07.05.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Jepa Piirainen

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Järjestetään tarvittaessa

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin käytyään opiskelija osaa sujuvammin keskustella kurssin teema-aiheista ja osaa käyttää enemmän niihin liittyvää sanastoa. Lisäksi opiskelija osaa käyttää entistä sujuvammin erilaisia puhekielen rakenteita.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla harjoitellaan muun muassa roolileikkien ja pelien avulla puhumista erilaisissa arkielämän tilanteissa ja keskustellaan ajankohtaisista aiheista. Jokaisen tapaamiskerran aihepiiriin tutustutaan etukäteen kotona opettajan antamien (tekstien ja) sanastoharjoitusten avulla. Aihepiirit sovitaan ryhmän kanssa kurssin alkaessa.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Säännöllinen läsnäolo (enintään yksi poissaolokerta) ja aktiivinen osallistuminen oppitunneilla.

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Ryhmätyöskentely 12 t + itsenäinen työskentely 15 t

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-7326

Kurssin CEFR-taso (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähtötaso: A2 Tavoitetaso: A2

Esitiedot (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Vähintään Suomi 3B (LC-7332) tai ennen 1.9.2017 suoritettu Suomi 3A (Kie-98.7031)

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksyttä/Hylätty

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssille voi osallistua opiskelija, joka on suorittanut vähintään Suomi 3 -tason kurssit. Keskustelukurssille 3 osallistuminen ei edellytä keskustelukurssien 1 ja 2 (LC-7323 ja LC-7324) suorittamista. Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla.

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot