Omfattning: 1

Tidtabel: 16.04.2020 - 07.05.2020

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Jepa Piirainen

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Järjestetään tarvittaessa

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin käytyään opiskelija osaa sujuvammin keskustella kurssin teema-aiheista ja osaa käyttää enemmän niihin liittyvää sanastoa. Lisäksi opiskelija osaa käyttää entistä sujuvammin erilaisia puhekielen rakenteita.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla harjoitellaan muun muassa roolileikkien ja pelien avulla puhumista erilaisissa arkielämän tilanteissa ja keskustellaan ajankohtaisista aiheista. Jokaisen tapaamiskerran aihepiiriin tutustutaan etukäteen kotona opettajan antamien (tekstien ja) sanastoharjoitusten avulla. Aihepiirit sovitaan ryhmän kanssa kurssin alkaessa.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Säännöllinen läsnäolo (enintään yksi poissaolokerta) ja aktiivinen osallistuminen oppitunneilla.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Ryhmätyöskentely 12 t + itsenäinen työskentely 15 t

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-7326

CEFR nivå (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähtötaso: A2 Tavoitetaso: A2

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Vähintään Suomi 3B (LC-7332) tai ennen 1.9.2017 suoritettu Suomi 3A (Kie-98.7031)

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksyttä/Hylätty

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssille voi osallistua opiskelija, joka on suorittanut vähintään Suomi 3 -tason kurssit. Keskustelukurssille 3 osallistuminen ei edellytä keskustelukurssien 1 ja 2 (LC-7323 ja LC-7324) suorittamista. Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla.

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation