Credits: 2

Schedule: 09.09.2019 - 16.10.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Jepa Piirainen

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I, III

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuasi

-       osaat kertoa mennen ajan tapahtumista monipuolisesti eri aikamuodoissa

-       pystyt kertomaan koulutus- ja työhistoriastasi sekä tulevaisuuden urasuunnitelmistasi

-       osaat kertoa oman kulttuurisi juhlista ja tavoista

-       tunnet joitain piirteitä suomalaisista juhlapäivistä ja tavoista.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

-       Kielen perusrakenteiden kartuttaminen (perfekti ja pluskvamperfekti, monikon paikallissijat, omistusliitteet).

-       Asiointi-, koulutus- ja työelämän sanaston laajentaminen.

-       Puheilmaisun sujuvuuden harjoittelu arkikeskustelussa ja virallisissa asiointitilanteissa.

-       Kulttuurintuntemuksen kartuttaminen (juhlat ja tavat) ja aihepiirin sanaston laajentaminen.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla edellytetään säännöllistä läsnäoloa (enintään kaksi poissaolokertaa), aktiivista osallistumista oppitunneilla ja kotitehtävien tekemistä. Kirjallinen tentti. Osasuoritusten vaikutus kokonaisarvosanaan ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ryhmätyöskentely 24 t + itsenäinen työskentely 30 t

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Gehring-Heinzmann: Suomen mestari 2 (kappaleet 5–7)

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin Kie-98.7031 Suomi 3A (2 op)

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-7331

CEFR level (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähtötaso: A1.3, tavoitetaso: A2.1

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Suomi 2B (LC-7322)

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla. Pakottavista syistä johtuvista ylimääräisistä poissaoloista voi neuvotella opettajan kanssa mieluiten etukäteen.

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Description

Registration and further information