Credits: 2

Schedule: 25.02.2020 - 03.04.2020

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Jepa Piirainen

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

II, IV

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuasi

-       osaat pyytää kohteliaasti ja kertoa ehdollisista tapahtumista konditionaalin avulla

-       tunnet passiivin funktiot ja osaat käyttää sitä muun muassa ehdotuksissa, kerronnassa ja puhekielessä

-       osaat keskustella ja esittää mielipiteitä ympäristönsuojelusta, kulttuurista ja taiteesta sekä kulutuksesta ja ostoksista

-       pystyt lukemaan ja kirjoittamaan kurssin aihepiireihin liittyviä lyhyitä yksinkertaisia asiatekstejä

-       tunnet suomalaista kulttuurielämää ja taidetta

-       osaat tarvittaessa käyttää puhekielisiä ilmauksia sopivissa tilanteissa.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

- Kielen perusrakenteiden kartuttaminen (monikon partitiivi ja genetiivi, konditionaali, passiivin preesens, nollapersoona).

- Sanavaraston tehokas laajentaminen (kulttuuri ja taide, ympäristönsuojelu ja kestävä kehitys).

- Aihepiirien käsittely vertailevasti eri kulttuurien näkökulmista.

- Puhekielen piirteiden systemaattinen harjoittelu.

- Asiatekstien kirjoittamisen harjoittelu.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla edellytetään säännöllistä läsnäoloa (enintään kaksi poissaolokertaa), aktiivista osallistumista oppitunneilla ja kotitehtävien tekemistä. Kirjallinen tentti ja suullinen testi. Osasuoritusten vaikutus kokonaisarvosanaan ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ryhmätyöskentely 24 t + itsenäinen työskentely 30 t

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Gehring-Heinzmann: Suomen mestari 2 (kappale 8) ja Gehring-Heinzmann-Päivärinne-Udd: Suomen mestari 3 (kappaleet 1–2).

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin Kie-98.7032 Suomi 3B (2 op)

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-7332

CEFR level (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähtötaso: A2.1, tavoitetaso: A2.1

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Suomi 3A (LC-7331 tai Kie-98.7031).

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla. Pakottavista syistä johtuvista ylimääräisistä poissaoloista voi neuvotella opettajan kanssa mieluiten etukäteen.

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Description

Registration and further information