Credits: 2

Schedule: 09.01.2020 - 13.02.2020

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Jepa Piirainen

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuasi

-       osaat kertoa menneisyyden tapahtumista myös passiivissa

-       osaat kertoa oman maasi historiasta, yhteiskunnasta ja maantieteestä

-       hallitset yhteiskunnallista sanastoa

-       tunnet Suomen historian pääpiirteet

-       osaat kertoa urastasi ja elämänvaiheistasi hyödyntäen essiivi- ja translatiivi-ilmauksia

-       osaat halutessasi käyttää puhekieltä.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

-       Tutustuminen erilaisiin asiateksteihin.

-       Yhteiskunnallisen sanavaraston kartuttaminen (historia, maantieto, perhe-elämä, elämänvaiheet, tilastot).

-       Virallisen kielenkäytön ja arkikielen eroihin tutustuminen (kirjeet ja sähköpostit).

-       Oman kirjallisen ilmaisun harjoitteleminen.

-       Puhekielen piirteiden systemaattinen opiskelu.

-       Kielen perusrakenteiden kartuttaminen (passiivin menneisyysmuodot, transitiivi- ja intransitiiviverbejä, translatiivi ja essiivi).

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla edellytetään säännöllistä läsnäoloa (enintään kaksi poissaoloa), aktiivista osallistumista oppitunneilla ja kotitehtävien tekemistä. Kirjallinen tentti. Osasuoritusten vaikutus kokonaisarvosanaan ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ryhmätyöskentely 24 t + itsenäinen työskentely 30 t

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Gehring-Heinzmann-Päivärinne-Udd: Suomen mestari 3 (kappaleet 3–5).

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

- 1.1.2018 alkaen

- korvaa kurssin LC-7998 Suomi 4A (2 op)

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-7341

CEFR level (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähtötaso: A2.1, tavoitetaso: A2.2

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Suomi 3B (LC-7332 tai Kie-98.7032)

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla. Pakottavista syistä johtuvista ylimääräisistä poissaoloista voi neuvotella opettajan kanssa mieluiten etukäteen.

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Description

Registration and further information