Credits: 2

Schedule: 28.10.2019 - 02.12.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Jepa Piirainen

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

IV

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuasi

- pystyt keskustelemaan kulttuurieroista vertailevasti

- urheilualan sanavarastosi riittää aihepiirin lyhyiden tekstien lukemiseen ja keskusteluun

- osaat kuvailevia ilmauksia ja mielipiteen ilmaisua

- pystyt vertailemaan käyttäen adjektiivien ja adverbien vertailumuotoja

- tunnistat erilaisia tekstilajeja muun muassa käyttöohjeen, fiktion ja uutisen.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

- Kielen perusrakenteiden kartuttaminen (adjektiivien ja adverbien vertailu kaikissa sijamuodoissa, lausetyyppejä, pronomineja).

- Kuvailevan sanavaraston kartuttaminen (luonteen kuvailu, kulttuurierot).

- Tekniikan sanaston laajentaminen.

- Keskustelutaitojen ja idiomaattisen ilmaisun harjoittelu (puhekieli, mielipiteen ilmaisu).

- Muutamiin tekstilajeihin tutustuminen (käyttöohje, urheilu-uutiset, kaunokirjallisuus).

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla edellytetään säännöllistä läsnäoloa (enintään kaksi poissaoloa), aktiivista osallistumista oppitunneilla ja kotitehtävien tekemistä. Kirjallinen tentti ja suullinen testi. Osasuoritusten vaikutus kokonaisarvosanaan ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ryhmätyöskentely 24 t + itsenäinen työskentely 30 t

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Gehring-Heinzmann-Päivärinne-Udd: Suomen mestari 3 (kappaleet 6-8).

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin Kie-98.7042 Suomi 4B

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=lc-7342

CEFR level (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähtötaso A2.2, tavoitetaso B1.1

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Suomi 4A (LC-7341)

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi korvaa vanhat kurssit LC-7098 Suomi 4A (syksy 2017) ja Kie-98.7041 Suomi 4A (kevät 2017). Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla. Pakottavista syistä johtuvista ylimääräisistä poissaoloista voi neuvotella opettajan kanssa mieluiten etukäteen.

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Description

Registration and further information