Credits: 3

Schedule: 08.01.2020 - 30.03.2020

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Jepa Piirainen

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

luennoidaan tarvittaessa

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuasi
- osaat lukea melko vaikeitakin asiatekstejä.
- osaat erottaa ja käyttää erilaisia puhutun ja kirjoitetun kielen rakenteita.
- olet parantanut suullista kielitaitoasi ja laajentanut sanavarastoasi.
- osaat kirjoittaa kurssin aihepiireihin liittyviä erityyppisiä tekstejä

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

- Etenkin kirjoitetussa kielessä esiintyvien rakenteiden opiskelu ja harjoittelu (partisiipit, possessiivisuffiksit).
- Lukutekstejä ja keskustelua eri aihepiireistä: työ- ja arkielämä, tekniikka, tiede, arkkitehtuuri ja muotoilu.
- Eri tekstilajeihin tutustuminen (työpaikkailmoitus, työhakemus, tiedotteet, säännöt ja ohjeet, tietotekstit, esitteet).
- Tilannesidonnaisen puheen harjoittelu esimerkiksi virallinen asiointi.
- Puheilmaisun laajentaminen: virallinen asiointi, ehdottaminen ja kohtelias kieltäytyminen, suostuttelu.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla edellytetään säännöllistä läsnäoloa (enintään kaksi poissaoloa), aktiivista osallistumista oppitunneilla ja kotitehtävien tekemistä. Osasuoritusten vaikutus kokonaisarvosanaan ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

36 h (ryhmäopetus) + 45 (itsenäinen työskentely)

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Gehring-Heinzmann-Päivärinne-Udd: Suomen mestari 4 (kappaleet 1-4).

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-7351

CEFR level (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähtötaso B1.1, tavoitetaso: B1.1

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

1.1.2018 jälkeen suoritettu Suomi 4B (LC-7342) tai ennen 1.1.2018 suoritettu Suomi 4A (LC-7098 tai Kie-98.7041)

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi korvaa vanhat kurssit LC-7099 Suomi 4B ja Kie-98.7042 Suomi 4B. Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla. Pakottavista syistä johtuvista ylimääräisistä poissaoloista voi neuvotella opettajan kanssa mieluiten etukäteen.

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Description

Registration and further information