Laajuus: 3

Aikataulu: 08.01.2020 - 30.03.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Jepa Piirainen

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

luennoidaan tarvittaessa

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuasi
- osaat lukea melko vaikeitakin asiatekstejä.
- osaat erottaa ja käyttää erilaisia puhutun ja kirjoitetun kielen rakenteita.
- olet parantanut suullista kielitaitoasi ja laajentanut sanavarastoasi.
- osaat kirjoittaa kurssin aihepiireihin liittyviä erityyppisiä tekstejä

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

- Etenkin kirjoitetussa kielessä esiintyvien rakenteiden opiskelu ja harjoittelu (partisiipit, possessiivisuffiksit).
- Lukutekstejä ja keskustelua eri aihepiireistä: työ- ja arkielämä, tekniikka, tiede, arkkitehtuuri ja muotoilu.
- Eri tekstilajeihin tutustuminen (työpaikkailmoitus, työhakemus, tiedotteet, säännöt ja ohjeet, tietotekstit, esitteet).
- Tilannesidonnaisen puheen harjoittelu esimerkiksi virallinen asiointi.
- Puheilmaisun laajentaminen: virallinen asiointi, ehdottaminen ja kohtelias kieltäytyminen, suostuttelu.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla edellytetään säännöllistä läsnäoloa (enintään kaksi poissaoloa), aktiivista osallistumista oppitunneilla ja kotitehtävien tekemistä. Osasuoritusten vaikutus kokonaisarvosanaan ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

36 h (ryhmäopetus) + 45 (itsenäinen työskentely)

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Gehring-Heinzmann-Päivärinne-Udd: Suomen mestari 4 (kappaleet 1-4).

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-7351

Kurssin CEFR-taso (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähtötaso B1.1, tavoitetaso: B1.1

Esitiedot (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

1.1.2018 jälkeen suoritettu Suomi 4B (LC-7342) tai ennen 1.1.2018 suoritettu Suomi 4A (LC-7098 tai Kie-98.7041)

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi korvaa vanhat kurssit LC-7099 Suomi 4B ja Kie-98.7042 Suomi 4B. Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla. Pakottavista syistä johtuvista ylimääräisistä poissaoloista voi neuvotella opettajan kanssa mieluiten etukäteen.

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot