Omfattning: 3

Tidtabel: 08.01.2020 - 30.03.2020

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Jepa Piirainen

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

luennoidaan tarvittaessa

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuasi
- osaat lukea melko vaikeitakin asiatekstejä.
- osaat erottaa ja käyttää erilaisia puhutun ja kirjoitetun kielen rakenteita.
- olet parantanut suullista kielitaitoasi ja laajentanut sanavarastoasi.
- osaat kirjoittaa kurssin aihepiireihin liittyviä erityyppisiä tekstejä

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

- Etenkin kirjoitetussa kielessä esiintyvien rakenteiden opiskelu ja harjoittelu (partisiipit, possessiivisuffiksit).
- Lukutekstejä ja keskustelua eri aihepiireistä: työ- ja arkielämä, tekniikka, tiede, arkkitehtuuri ja muotoilu.
- Eri tekstilajeihin tutustuminen (työpaikkailmoitus, työhakemus, tiedotteet, säännöt ja ohjeet, tietotekstit, esitteet).
- Tilannesidonnaisen puheen harjoittelu esimerkiksi virallinen asiointi.
- Puheilmaisun laajentaminen: virallinen asiointi, ehdottaminen ja kohtelias kieltäytyminen, suostuttelu.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla edellytetään säännöllistä läsnäoloa (enintään kaksi poissaoloa), aktiivista osallistumista oppitunneilla ja kotitehtävien tekemistä. Osasuoritusten vaikutus kokonaisarvosanaan ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

36 h (ryhmäopetus) + 45 (itsenäinen työskentely)

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Gehring-Heinzmann-Päivärinne-Udd: Suomen mestari 4 (kappaleet 1-4).

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-7351

CEFR nivå (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähtötaso B1.1, tavoitetaso: B1.1

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

1.1.2018 jälkeen suoritettu Suomi 4B (LC-7342) tai ennen 1.1.2018 suoritettu Suomi 4A (LC-7098 tai Kie-98.7041)

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi korvaa vanhat kurssit LC-7099 Suomi 4B ja Kie-98.7042 Suomi 4B. Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla. Pakottavista syistä johtuvista ylimääräisistä poissaoloista voi neuvotella opettajan kanssa mieluiten etukäteen.

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation