Credits: 3

Schedule: 07.01.2020 - 12.03.2020

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Jepa Piirainen

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

luennoidaan tarvittaessa

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuasi
- olet syventänyt luku- ja kirjoitustaitoasi tutustumalla eri tekstilajeihin, kuten uutisiin, lehtijuttuihin, tietoteksteihin ja kaunokirjallisuuteen
- keskustelet suomeksi sujuvammin, ja osaat puheessasi osoittaa varmuutta ja epävarmuutta sekä myötätuntoa
- olet laajentanut sekä puhe- että kirjakielen sanavarastoasi kurssin aihepiirin asioista, kuten uutiset ja viihde, elämänvaiheet ja henkilökuvat, maantieto, luonto, elinkeinot ja talous
- osaat erottaa ja käyttää erilaisia puhutun ja kirjoitetun kielen rakenteita, kuten lauseenvastikkeita.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

- Etenkin asiateksteissä käytettävien lauserakenteiden opiskelu (lauseenvastikkeet).
- Sanojen muodostaminen johdinten avulla.
- Tekstejä ja keskusteluja eri aihepiireistä: uutiset ja viihde, elämänvaiheet ja henkilökuvat, maantieto, luonto, elinkeinot ja talous.
- Eri tekstilajeihin tutustuminen (esim. uutiset, lehtijutut, tietotekstit, kaunokirjallisuus, kutsu, juhlapuhe).
- Erilaisten puhetilanteiden harjoittelu jutustelusta juhlapuheeseen. Keskustelun aloituksen, kannattelun ja lopetuksen harjoittelu.
- Puhefunktioiden kuten varmuuden, epävarmuuden ja myötätunnon osoittamisen harjoittelu.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kirjallinen tentti. Säännöllinen läsnäolo tunneilla (enintään kaksi poissaoloa) ja aktiivinen osallistuminen, kirjoitustehtävät, itsenäinen työskentely. Osasuoritusten vaikutus kokonaisarvosanaan ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

36 h (ryhmäopetus) + 45 (itsenäinen työskentely)

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Gehring-Heinzmann-Päivärinne-Udd: Suomen mestari 4 (kappaleet 5-8).

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-7361

CEFR level (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähtötaso B1.1, tavoitetaso B1.2

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

1.9.2018 jälkeen suoritettu Suomi 5 (LC-7351) tai ennen 1.1.2018 suoritettu Suomi 4B (LC-7099) tai vastaavat tiedot

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0 – 5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi korvaa vanhat kurssit LC-7050 Suomi 5 ja Kie-98.7050 Suomi 5. Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla. Pakottavista syistä johtuvista ylimääräisistä poissaoloista voi neuvotella opettajan kanssa mieluiten etukäteen.

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Description

Registration and further information