Laajuus: 1

Aikataulu: 11.11.2019 - 13.11.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Tiina Airaksinen

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Järjestetään tarvittaessan kandidaatin- tai maisterinseminaarien yhteydessä

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelijan tutkimustekstitaitojen vahvistuminen oman alansa asiantuntijana ja tiedeyhteisön jäsenenä sekä opinnäytteen kirjoittajana kehittyminen

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Teemoina esimerkiksi: oman osaamisen ja asiantuntijuuden kirjallinen dokumentoiminen ja kohdentaminen, tutkiva ja reflektoiva kirjoittaminen, tutkimuksellinen lukutaito ja teksteistä keskusteleminen sekä tekstipalautteen antaminen ja vastaanottaminen.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentely, toiminnalliset työtavat sekä kirjalliset oppimistehtävät

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus (harjoitukset) 6 - 12h (1op) tai 12 - 24h (2op) ja oppimistehtävät 15 - 21h (1op) tai 30 - 42h (2op)

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Verkkomateriaali ja tutkimusviestinnän ajankohtaiset tieteelliset julkaisut. Opettajan kokoama ja suosittelema aineisto. Lisätietoja kurssilla.

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-7107

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty/Hylätty

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi järjestetään pienryhmäopetuksena seminaarityöskentelyn yhteydessä.

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot