Omfattning: 1

Tidtabel: 11.11.2019 - 13.11.2019

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Tiina Airaksinen

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Järjestetään tarvittaessan kandidaatin- tai maisterinseminaarien yhteydessä

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Opiskelijan tutkimustekstitaitojen vahvistuminen oman alansa asiantuntijana ja tiedeyhteisön jäsenenä sekä opinnäytteen kirjoittajana kehittyminen

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Teemoina esimerkiksi: oman osaamisen ja asiantuntijuuden kirjallinen dokumentoiminen ja kohdentaminen, tutkiva ja reflektoiva kirjoittaminen, tutkimuksellinen lukutaito ja teksteistä keskusteleminen sekä tekstipalautteen antaminen ja vastaanottaminen.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Yksilö-, pari- ja ryhmätyöskentely, toiminnalliset työtavat sekä kirjalliset oppimistehtävät

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus (harjoitukset) 6 - 12h (1op) tai 12 - 24h (2op) ja oppimistehtävät 15 - 21h (1op) tai 30 - 42h (2op)

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Verkkomateriaali ja tutkimusviestinnän ajankohtaiset tieteelliset julkaisut. Opettajan kokoama ja suosittelema aineisto. Lisätietoja kurssilla.

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-7107

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty/Hylätty

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi järjestetään pienryhmäopetuksena seminaarityöskentelyn yhteydessä.

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation