Credits: 3

Schedule: 10.09.2019 - 17.10.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Valeria Seraya-Rautaneva

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I, I - II (syksy 2018 ja 2019), III, III - IV (kevät 2019 ja 2020)

Kurssi järjestetään erillisenä ja samansisältöisenä syksyllä ja keväällä yhden ja kahden periodin pituisena.

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuasi hallitset kyrilliset kirjaimet sekä ääntämisen ja intonaation perusperiaatteet. Selviydyt kaikkein rutiininomaisimmissa suullisissa työ- ja arkielämän viestintätilanteissa ja tunnet niihin liittyvää venäläistä tapakulttuuria. Osaat jonkin verran työelämän perussanastoa ja kykenet kirjoittamaan yksinkertaisia kirjallisia viestejä apuneuvoja hyväksi käyttäen.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kyrilliset kirjaimet sekä ääntämisen ja intonaation perusperiaatteet. Työ- ja arkielämän viestintätilanteisiin liittyvää yleisintä perussanastoa ja -rakenteita, aiheina mm. tutustumis- ja esittelytilanteet, itsestä kertominen (mm. nimi, kansallisuus, ammatti, asuin- ja työpaikka, yhteystiedot, kielitaito), kahvilassa asiointi, tapaamisesta sopiminen ja yksinkertaiset puhelinkeskustelut. Tilanteisiin liittyvää tapakulttuuria.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Luennot: säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn

2. Ennakkotehtävä, oppimistehtävät ja testit

3. Suullinen tentti

4. Kirjallinen tentti

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Lähiopetus: 28 h tai 36 h ryhmästä riippuen

2. Itsenäinen opiskelu: oppimistehtävät, ml. verkkotehtävät, sekä luennoille ja tentteihin valmistautuminen 50 h tai 42 h ryhmästä riippuen

3. Tentit (kirjallinen ja suullinen): 3 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Alestalo, Marjatta (2013) Kafe Piter 1. Venäjää taitotasolle A1. ISBN 978-951-792-588-4 (tai vanhempi painos), kpl 1-10, sekä verkkomateriaali ja kurssilla jaettava lisäaineisto

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin LC-8011 Työelämän venäjän perusteet 1, 67A00001 Liikevenäjän perusteet 1 sekä 4 op kurssikokonaisuuden Kie-98.8011 Venäjä 1A+Kie-98.8012 Venäjä 1B. Opiskelija voi suorittaa vain kurssin LC-8021 Venäjä 1 – työelämän venäjää (alkeet) tai LC-8011 Työelämän venäjän perusteet 1 tai 67A00001 Liikevenäjän perusteet 1 tai kurssikokonaisuuden Kie-98.8011 Venäjä 1A+Kie-98.8012 Venäjä 1B.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-8021

CEFR level (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähtötaso: 0

Tavoitetaso: A1.1

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ennakkotehtävä (sis. mm. kyrilliset kirjaimet), joka suoritetaan ennen kurssin alkamista. Linkki ennakkotehtävän verkkomateriaaliin julkaistaan kurssin kotisivuilla.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Osallistuminen on vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla.

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on tarkoitettu venäjää vieraana kielenä opiskeleville. Kurssista järjestetään sekä kerran viikossa luennoitavia, hitaammin eteneviä ryhmiä että kahdesti viikossa luennoitavia, nopeatempoisia ryhmiä (lisätietoa Oodissa). Osasuoritukset ovat voimassa suorituslukuvuotta seuraavan lukuvuoden ajan.

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Description

Registration and further information