Omfattning: 3

Tidtabel: 10.01.2020 - 14.02.2020

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Valeria Seraya-Rautaneva

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

III

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuasi osaat viestiä asiantuntevasti valitsemastasi, omaan alaasi liittyvästä aiheesta sekä kirjallisesti että suullisesti, tilanteen ja tekstilajin edellyttämällä tavalla. Ymmärrät ammattialaasi kuuluvien venäjänkielisten yleistajuisten asiatekstien pääsisällön ja osaat käyttää valittuun aiheeseen kuuluvaa keskeistä erityissanastoa.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla perehdytään itsenäisesti talouden, tekniikan tai taiteen ja suunnittelun alaan liittyvään aiheeseen ajankohtaisten, yleistajuisten tekstien avulla. Kurssin aikana koostetaan sovitun materiaalin perusteella aiheeseen liittyvä suppea sanasto sekä laaditaan kirjallisia referaatteja ja pidetään suullinen esitelmä tilanteen ja tekstilajin vaatimukset huomioiden.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Lähiopetusjakso, jonka aikana sovitaan aiheet, kurssitehtävät ja aikataulu

2. Aiheeseen ja materiaaliin perehtyminen itsenäisesti

3. Kirjalliset tehtävät ja sanasto

4. Palautekeskustelut opettajan kanssa

5. Suullinen esitelmä

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Itsenäistä työskentelyä 63 h ja pienryhmäopetusta 18 h

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Sovitaan kurssilla

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-8094

CEFR nivå (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähtötaso B2.1, tavoitetaso B2.2

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

LC-8245 Liike-elämän venäjää 5. Suositellaan lisäksi LC-8351 Venäjänkielinen yritysviestintä A ja LC-8352 Venäjänkielinen yritysviestintä B

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Osallistuminen on vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla.

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on tarkoitettu venäjää vieraana kielenä opiskeleville. Osasuoritukset ovat voimassa kurssin tällä ja sitä seuraavalla toteutuskerralla.

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation