Credits: 3

Schedule: 07.01.2020 - 11.02.2020

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Valeria Seraya-Rautaneva

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I, III (syksy 2018 ja 2019, kevät 2019 ja 2020). Kurssi järjestetään yhden periodin pituisena.

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuasi hallitset peruskieliopin rakenteet ja liike-elämän perussanastoa, pystyt selviytymään tavallisimmissa suullisissa liike-elämän viestintätilanteissa ja tunnet niihin liittyvää venäläistä tapakulttuuria. Osaat laatia ko. tilanteisiin liittyviä yksinkertaisia sähköpostiviestejä apuneuvoja hyväksi käyttäen ja soveltaa taitoasi myös vapaamuotoisessa kirjallisessa viestinnässä.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Venäjän kieliopin keskeisiä rakenteita, mm. nominien sijamuodot, verbien aikamuodot ja aspektit sekä adjektiivien ja adverbien vertailuasteet. Liike-elämän suullisia viestintätilanteita, kuten esittäytymis-, esittely- ja small talk -tilanteita, hotellin valitseminen, henkilöstöstä ja asiakaskunnasta kertominen, tapaamisesta sopiminen, mielipiteen ilmaiseminen. Sähköpostiviestinnän perussanastoa ja -rakenteita.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Luennot: säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn (10 %)

2. Oppimistehtävät (20 %)

3. Suullinen tentti (20 %)

4. Kirjallinen tentti (50 %)

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Lähiopetus: 36 h

2. Itsenäinen opiskelu: oppimistehtävät sekä luennoille ja tentteihin valmistautuminen 42 h

3. Tentit (kirjallinen ja suullinen): 3 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ilmoitetaan kurssin alkaessa

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin LCB-8100 Liikevenäjän rakenteet sekä 4 op kurssikokonaisuuden Kie-98.8031 Venäjä 3A +Kie-98.8032 Venäjä 3B.

Opiskelija voi suorittaa vain kurssin LC-8131 Liike-elämän venäjää 1 tai LCB-8100 Liikevenäjän rakenteet tai kurssikokonaisuuden Kie-98.8031 Venäjä 3A+Kie-98.8032 Venäjä 3B.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-8131

CEFR level (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähtötaso: A1.3, tavoitetaso: A2.1

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

LC-8022 Venäjä 2 – työelämän venäjää tai LC-8012 Työelämän venäjän perusteet 2 tai 67A00002 Liikevenäjän perusteet 2 tai Kie-98.8022 Venäjä 2B tai vastaavat tiedot

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi,  osallistuminen on vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla.

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on tarkoitettu venäjää vieraana kielenä opiskeleville. Osasuoritukset ovat voimassa kurssin tällä ja sitä seuraavalla toteutuskerralla.

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Description

Registration and further information