Credits: 3

Schedule: 29.10.2019 - 10.12.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Valeria Seraya-Rautaneva

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

II (syksy 2018 ja 2019), IV (kevät 2020)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuasi osaat viestiä tarkoituksenmukaisesti ja tilannekohtaista tapakulttuuria noudattaen liike-elämän rutiininomaisissa, tiedonvaihtoon rajoittuvissa puhelinviestintätilanteissa. Osaat laatia niihin liittyviä lyhyitä sähköpostiviestejä apuneuvoja hyväksi käyttäen.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Liike-elämän puhelinviestinnän perussanastoa ja -fraaseja sekä -tilanteita: mm. esittäytyminen, puhelimeen pyytäminen, puhelinnumeron antaminen, soittopyynnön jättäminen, tapaamisesta sopiminen ja tuotteen valintaa koskevat ilmoitukset. Tilanteisiin liittyvää tapakulttuuria ja sähköpostiviestintää.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Luennot: säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn (10 %)

2. Kirjalliset oppimistehtävät ja verkkotehtävät (15 %)

3. Suullinen tentti (25 %)

4. Kirjallinen tentti (50 %)

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Lähiopetus: 36 h

2. Itsenäinen opiskelu: kirjalliset oppimistehtävät ja verkkotehtävät sekä luennoille ja tentteihin valmistautuminen 42 h

3. Tentit (kirjallinen ja suullinen): 4 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ojanen, Sirkka-Liisa - Laurila-Hellman, Erja - Prokkola, Irina (2013) Sekret uspeha. Yrityksen viestintää. ISBN 978-952-60-5135-2, kpl 1-4, sekä verkkomateriaali ja kurssilla jaettava lisäaineisto

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin 67B00101 Venäjänkielinen yritysviestintä 1A sekä kurssikokonaisuuden Kie-98.8041 Venäjä 4A + Kie-98.8042 Venäjä 4B. Opiskelija voi suorittaa vain kurssin LC-8132 Liike-elämän venäjää 2 tai 67B00101 Venäjänkielinen yritysviestintä 1a tai kurssikokonaisuuden Kie-98.8041 Venäjä 4A + Kie-98.8042 Venäjä 4B

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-8132

CEFR level (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähtötaso: A1.3, tavoitetaso: A2.1

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi LC-8131 Liike-elämän venäjää 1 tai LCB-8100 Liikevenäjän rakenteet tai Kie-98.8032 Venäjä 3B tai peruskoulun ja lukion B2-venäjä tai vastaavat tiedot

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Osallistuminen on vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla.

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on tarkoitettu venäjää vieraana kielenä opiskeleville. Osasuoritukset ovat voimassa kurssin tällä ja sitä seuraavalla toteutuskerralla.

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Description

Registration and further information