Laajuus: 3

Aikataulu: 07.01.2020 - 14.02.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Valeria Seraya-Rautaneva

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

III (kevät 2019, kevät 2020)

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuasi selviydyt yrityksen vieraiden vastaanottamiseen liittyvissä rutiininomaisissa sosiaalisissa viestintätilanteissa kulttuurierot huomioon ottaen. Osaat kertoa perustietoja työpaikasta ja yrityksestä sekä laatia yritysvierailuun liittyviä kirjallisia viestejä apuneuvoja hyväksi käyttäen.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Yrityksen vieraiden vastaanottaminen (mm. isäntänä/emäntänä toimiminen, keskustelun ylläpitäminen, toimitilojen esittely) ja tilanteeseen liittyvää tapakulttuuria. Suppea suullinen ja kirjallinen yritysesittely (mm. perustamisvuosi, toimintamuoto, henkilöstö, liikevaihto). Yhteydenottokirje ja vierailuun liittyviä sähköpostiviestejä.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Luennot: säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn (10 %)

2. Kirjalliset oppimistehtävät ja verkkotehtävät (15 %)

3. Suullinen tentti (25 %). Arvosana riippuu sekä yksilö- että ryhmäsuorituksesta.

4. Kirjallinen tentti (50 %)

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Lähiopetus: 36 h

2. Itsenäinen opiskelu: kirjalliset oppimistehtävät ja verkkotehtävät sekä luennoille ja tentteihin valmistautuminen 41 h

3. Tentit (kirjallinen ja suullinen): 4 h

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Ojanen, Sirkka-Liisa - Laurila-Hellman, Erja - Prokkola, Irina (2013) Sekret uspeha. Yrityksen viestintää. ISBN 978-952-60-5135-2, kpl 5-9, sekä verkkomateriaali ja kurssilla jaettava lisäaineisto

Korvaavuudet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin 67B00102 Venäjänkielinen yritysviestintä 1b. Opiskelija voi suorittaa vain kurssin LC-8133 Liike-elämän venäjää 3 tai 67B00102 Venäjänkielinen yritysviestintä 1b.

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-8133

Kurssin CEFR-taso (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähtötaso: A2.1

Tavoitetaso: A2.2

Esitiedot (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi LC-8132 Liike-elämän venäjää 2 tai 67B00101 Venäjänkielinen yritysviestintä 1a tai Kie-98.8042 Venäjä 4B

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Osallistuminen on vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla.

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on tarkoitettu venäjää vieraana kielenä opiskeleville. Osasuoritukset ovat voimassa kurssin tällä ja sitä seuraavalla toteutuskerralla.

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot