Omfattning: 3

Tidtabel: 07.01.2020 - 14.02.2020

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Valeria Seraya-Rautaneva

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

III (kevät 2019, kevät 2020)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuasi selviydyt yrityksen vieraiden vastaanottamiseen liittyvissä rutiininomaisissa sosiaalisissa viestintätilanteissa kulttuurierot huomioon ottaen. Osaat kertoa perustietoja työpaikasta ja yrityksestä sekä laatia yritysvierailuun liittyviä kirjallisia viestejä apuneuvoja hyväksi käyttäen.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Yrityksen vieraiden vastaanottaminen (mm. isäntänä/emäntänä toimiminen, keskustelun ylläpitäminen, toimitilojen esittely) ja tilanteeseen liittyvää tapakulttuuria. Suppea suullinen ja kirjallinen yritysesittely (mm. perustamisvuosi, toimintamuoto, henkilöstö, liikevaihto). Yhteydenottokirje ja vierailuun liittyviä sähköpostiviestejä.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Luennot: säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn (10 %)

2. Kirjalliset oppimistehtävät ja verkkotehtävät (15 %)

3. Suullinen tentti (25 %). Arvosana riippuu sekä yksilö- että ryhmäsuorituksesta.

4. Kirjallinen tentti (50 %)

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Lähiopetus: 36 h

2. Itsenäinen opiskelu: kirjalliset oppimistehtävät ja verkkotehtävät sekä luennoille ja tentteihin valmistautuminen 41 h

3. Tentit (kirjallinen ja suullinen): 4 h

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Ojanen, Sirkka-Liisa - Laurila-Hellman, Erja - Prokkola, Irina (2013) Sekret uspeha. Yrityksen viestintää. ISBN 978-952-60-5135-2, kpl 5-9, sekä verkkomateriaali ja kurssilla jaettava lisäaineisto

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin 67B00102 Venäjänkielinen yritysviestintä 1b. Opiskelija voi suorittaa vain kurssin LC-8133 Liike-elämän venäjää 3 tai 67B00102 Venäjänkielinen yritysviestintä 1b.

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-8133

CEFR nivå (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähtötaso: A2.1

Tavoitetaso: A2.2

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi LC-8132 Liike-elämän venäjää 2 tai 67B00101 Venäjänkielinen yritysviestintä 1a tai Kie-98.8042 Venäjä 4B

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Osallistuminen on vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla.

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on tarkoitettu venäjää vieraana kielenä opiskeleville. Osasuoritukset ovat voimassa kurssin tällä ja sitä seuraavalla toteutuskerralla.

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation