Credits: 3

Schedule: 25.02.2020 - 03.04.2020

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Valeria Seraya-Rautaneva

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

IV (kevät 2019 ja 2020)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuasi osaat toimia asianmukaisesti ja kulttuurierot huomioiden Venäjälle suuntautuvan liikematkan tavallisimmissa asiointitilanteissa ja käydä yhteistyösopimuksen solmimista edeltäviä keskusteluja. Tunnistat kirjalliselle viestinnälle ominaisia keskeisiä rakenteita ja ymmärrät talouselämään ja liiketoimintaan liittyviä lyhyitä uutisia ja tekstejä. Osaat laatia yhteistyön alkuvaiheeseen liittyviä liikekirjeitä apuneuvoja hyväksi käyttäen.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Liike-elämään liittyviä viestintätilanteita, kuten liikematkan suunnittelu, hotellissa asioiminen, keskusteluja yhteistyösopimuksen ehdoista sekä liikealan seminaariin osallistuminen. Tilanteisiin liittyvää maantuntemus- ja tapakulttuuritietoutta. Kirjalliselle viestinnälle ominaisia kielioppirakenteita. Erityyppisiä talouselämään ja liiketoimintaan liittyviä tekstejä. Kirjallista viestintää, mm. tarjouspyyntö.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Luennot (säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen tuntityöskentelyyn (10 %)

2. Oppimistehtävät (20 %)

3. Suullinen tentti (20 %)

4. Kirjallinen tentti (50 %)

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Lähiopetus: 36 h

2. Itsenäinen opiskelu: oppimistehtävät sekä luennoille ja tentteihin valmistautuminen 42 h

3. Tentit (kirjallinen ja suullinen): 3 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kotane, Lyudmila (2014) Russian for Business B1 ISBN 978-586-547-730-3, Kotane, Lyudmila (2014) Russian for Business, B1, workbook, ISBN 978-586-547-731-3, kpl 1-6 ja kurssilla jaettava lisäaineisto

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssit 67B00201 Venäjänkielinen yritysviestintä 2a ja LC-8073 Työelämän venäjää.

Opiskelija voi suorittaa vain yhden seuraavista kursseista: LC-8244 Liike-elämän venäjää 4 tai 67B00201 Venäjänkielinen yritysviestintä 2a tai LC-8073 Työelämän venäjää tai LC-8053 Venäjän jatkokurssi 1.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-8244

CEFR level (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähtötaso: A2.2

Tavoitetaso: B1.1

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

LC-8133 Liike-elämän venäjää 3 tai 67B00102 Venäjänkielinen yritysviestintä 1b tai kurssikokonaisuus Kie-98.8041 + Kie-98.8042

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista. Osallistuminen on vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla.

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on tarkoitettu venäjää vieraana kielenä opiskeleville. Osasuoritukset ovat voimassa kurssin tällä ja sitä seuraavalla toteutuskerralla.

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Description

Registration and further information