Credits: 3

Schedule: 11.09.2019 - 04.12.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hans-Joachim Schulze

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-II (2019)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuasi:
- osaat laatia erilaisia vaativia, yritysjohdon päätöksentekotilanteisiin liittyviä talouselämän tekstejä
- hallitset asiantuntijatehtäviin tarvittavat esitelmöintitaidot.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla kehitetään kirjallisia ja suullisia kommunikaatiotaitoja erityisesti yritysjohdon päätöksenteon tilanteissa. Kurssin yksi kohderyhmä on CEMS-maisterintutkintoa suorittavat opiskelijat, joiden on mahdollista tämän kurssin menestyksekkäällä suorituksella vapautua kokonaan CEMS-maisterilta edellytettävästä kielikokeesta (CEMS-akkreditointi). Kurssilla harjoitellaan tekstin ymmärtämis-, referointi- ja raportointitaitoja sekä erityyppisissä asiantuntijarooleissa tarvittavia esitelmöintitaitoja.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Monimuotoista kontaktiopetusta 24 h

2. Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen

3. Kotitehtäviä

4. Arvosana muodostuu kahdesta kirjallisesta ja suullisesta osakokeesta (à 33 %).

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus: 24 h + opiskelijan muu työmäärä: 57 h

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tunneilla jaettava materiaali

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin 62C00304 Deutsch fürs Management (3 op)

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-6133

CEFR level (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tavoitetaso: B2 - C1

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Saksankielinen yritysviestintä 2 tai LC-6132 tai vastaavat tiedot

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Osallistujamäärä 20/ryhmä. Osallistuminen vahvistettava ensimmäisellä opetuskerralla. Kurssi täyttää tutkintosäännön vaatimukset pakollisesta vieraasta kielestä (tekniikan ala, ARTS).

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Description

Registration and further information