Huomaa! Kurssikuvaus vahvistetaan kahdeksi lukuvuodeksi kerrallaan ja esimerkiksi osaamistavoitteet, arviontimenetelmät ja keskeinen sisältö pysyvät pääsääntöisesti samana. Kullakin toteutuskerralla voidaan kuitenkin kurssiesitteen avulla tarkentaa ja muuttaa kurssin toteutustapaa, kuten kontaktiopetuksen järjestämistapaa, arviointimenetelmien painotusta tai materiaaleja.

OSAAMISTAVOITTEET

At the end of this course, students are expected to be able to:
1.    Develop an entrepreneurial idea into a viable early venture
2.    Communicate compellingly their idea and venture to outside stakeholders such as potential investors, clients and partners, in order to secure their support

Laajuus: 6

Aikataulu: 28.10.2019 - 12.12.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2020-31.07.2022): Myrto Chliova, Jukka-Pekka Heikkilä

Vastuuopettaja (koskee tätä kurssikertaa): Myrto Chliova, Jukka-Pekka Heikkilä

Kurssin yhteystiedot (koskee tätä kurssikertaa):

Kurssin CEFR-taso (koskee tätä kurssikertaa):

Opetuskieli ja suorituskielet (voimassa 01.08.2020-31.07.2022):

Teaching language: English

Languages of study attainment: English

SISÄLTÖ, ARVIOINTI JA KUORMITTAVUUS

Sisältö
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Teams graduating from Venture Ideation and other Aalto teams that are selected into the course will receive customised mentoring from professional entrepreneurs and investors on their entrepreneurial idea, with the aim of developing it into a viable early venture. The final ideas will be presented to a panel of experienced judges and have the opportunity to attract further interest and resources.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  Team assignments 100%
  Also, a peer evaluation will be used to adjust individuals grades on the team assignments.

Työmäärä toteutustavoittain
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  1. Contact hours 9 h (kick-off session and two presentation sessions)
  2. Mentor sessions 6 h
  3. Group work assignments 145 h

PERUSTIETOJA

Oppimateriaali
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  This course is experiential and there are no required readings. Buying or renting a textbook is optional; either one of the following textbooks are recommended:

  1. Barringer B. R. and Ireland D. (2012) Entrepreneurship: Successfully launching new ventures. Pearson.

  2. Spinelli S., Adams R. and Timmons J. A. (2015) New Venture Creation: Entrepreneurship in the 21st Century. McGraw Hill Higher Education.

Esitiedot
 • Voimassa 01.08.2020-31.07.2022:

  The course requires prior completion of the Venture Ideation course (25E50000) or of a similar course or prior practical experience with entrepreneurship/startups. Students without any of the above who are interested to take the course should familiarize themselves with the basic precepts of entrepreneurship through one of the recommended textbooks below, in advance of the start of the course:  

  1. Barringer B. R. and Ireland D. (2012) Entrepreneurship: Successfully launching new ventures. Pearson.

  2. Spinelli S., Adams R. and Timmons J. A. (2015) New Venture Creation: Entrepreneurship in the 21st Century. McGraw Hill Higher Education.

SDG: Kestävän kehityksen tavoitteet

  8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

  9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja