Credits: 5

Schedule: 09.09.2019 - 16.12.2019

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Ei luennoida (2018-2019)

I-II syksy (2019-2020)

Luennoidaan joka toinen vuosi

 

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojakson jälkeen opiskelija pystyy ymmärtämään ja arvioimaan filosofista lähestymistapaa tieteeseen.

 

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tieteen ja tieteellisen ajattelun tunnuspiirteiden systemaattinen tarkastelu sekä eri aikojen käsitykset tieteen tavoitteista, menetelmistä sekä tieteellisen tiedon luonteesta. Tieteen ja tekniikan suhde eri aikoina. Matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden perusteet, tavoitteet ja menetelmät filosofisesta näkökulmasta. Myös historiallinen kehitys antiikin ajattelijoista tieteiden vallankumoukseen ja edelleen nykypäivän keskeisiin näkemyksiin asti. Logiikka ja argumentaatioteoria, tieteellinen päättely, sen luonne ja tavoitteet, tieteellinen selittäminen ja kausaliteetin ongelmat. Tieteen etiikka ja tieteellinen maailmankuva. Tiedon kasvuun ja tieteen kehitykseen liittyvät kysymykset.

 

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kirjallinen tentti.

 

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

48 t (luennot), 56 t (luentojen kertaus), 26 t (oheislukemisto)

 

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Luentojen tiivistelmät ja tieto pakollisesta sekä suositeltavasta oheiskirjallisuudesta julkaistaan kurssin MyCourses-sivuilla kurssin kuluessa.

 

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Mat-1.3013, Mat-1.3014, Mat-1.3015

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=MS-E1010

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty/hylätty.

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

ilpo.halonen@aalto.fi

 

Description

Registration and further information