Credits: 1

Schedule: 10.09.2019 - 31.05.2020

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Anni Rintala (2018-2019)

Paula Koivukangas (2019-2020)

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-V (2018-2020)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tavoitteena on, että opiskelija tutustuu Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun, sen tarjoamiin opiskelumahdollisuuksiin sekä yliopisto-opiskeluun ja -yhteisöön. Opiskelija saa tietoa opiskelusta Aalto-yliopistossa. Opintojakson aikana opiskelija tutustuu tärkeimpiin opiskelijapalveluihin. Opiskelija oppii suunnittelemaan opintojaan, arvioimaan ja kehittämään opiskelu- ja ajanhallintataitojaan ja saa tukea opiskeluvalintojen tekemiseen omien uratoiveiden ja -suunnitelmien pohjalta

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

oppimis- ja opiskelutaidot, tiedonhakukoulutus, KTK-ohjelman erikoistumisalueen ja sivuopintojen valinta, opintojen ohjaus, uraohjaus

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

1.    Luennot ja ohjaustapaaminen
2.    Ajanhallinnan tehtävä
3.    Erikoistumisaluevalintaan liittyvä kirjoitustehtävä ja mursupalaute


Kurssilla on läsnäolovelvollisuus. Poissaolot voi suorittaa korvaavilla tehtävillä.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Osallistuminen luennoille ja ohjaustapaamiseen
Tehtävät: ajanhallinnan tehtävä ja erikoistumisaluevalintaan liittyvä kirjoitustehtävä sekä mursupalaute

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Intossa ja MyCoursesissa olevat opiskelu- ja ohjausmateriaalit, Kandikompassi, Navigaattori, tutkintovaatimukset, luennoilla ja ohjaustapaamisessa jaettava sekä kurssin aikana erikseen ilmoitettava materiaali.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin tapaamiskerrasta voi saada vapautuksen, jos on aiemmin tehnyt vastaavan osion Aalto-yliopiston toisessa korkeakoulussa.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=20A00511

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi arvostellaan hyväksytty/hylätty.

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista.

Description

Registration and further information