Omfattning: 3

Tidtabel: 09.09.2019 - 30.09.2019

Kontaktuppgifter till kursens personal (gäller denna kursomgång): 

Responsible teacher: Risto Järvinen (risto.jarvinen@aalto.fi)

Course assistant: Mika Nupponen (mika.nupponen@aalto.fi)

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

I, II 2018 - 2019 (autumn), I, II 2019-2020 (autumn)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

After the course student knows the basic use of a Linux-based system, starting from its installation.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Installing a Linux system, configuration, basic use of the command line and simple scripts.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Learning is assessed by practical usage test at the end of the course. Communications Engineering Club organises training courses before the test. More information at http://cec.ayy.fi/

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

108 h

Preciserad belastningsberäkning (gäller denna kursomgång): 

4 * 3 h contact sessions + 3 hour practical usage test (exam) + individual learning (100 h).


Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-A7310

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

None.

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Pass/Fail

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi
The number of participants is limited.

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Language class 4: English, may be completed in Finnish or Swedish upon request.

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation