Credits: 10

Schedule: 01.08.2019 - 31.07.2020

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kandidaattiseminaarin tavoitteena on, että opiskelija

•    oppii hakemaan tieteellistä tietoa, muodostamaan tutkimussuunnitelman
•    työstämään tieteellistä tietoa tutkimussuunnitelman mukaisesti opinnäytteeksi
•    raportoimaan opinnäytteensä tutkimustulokset tieteellisen esitystavan mukaisesti
•    esittämään opinnäytteensä julkisesti
•    tieteellistä argumentaatiota arvioimalla muiden opiskelijoiden laatimia opinnäytetöitä.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kandidaatintyö ja kandidaattiseminaari ovat 10 opintopisteen opintokokonaisuus, johon kuluu lisäksi kypsyysnäyte. Kandidaattiseminaarin on tarkoitus tukea kandidaatintyön tekemistä. Kandidaattiseminaarissa käsitellään tieteellistä ajattelua ja tieteen etiikkaa, tiedonhakua, tiedon jäsentämistä ja käsittelyä sekä kielen ja viestinnän taitoja. Kypsyysnäytteen tarkoituksena on tarkistaa opiskelijan perehtyneisyys kandidaatintyönsä alaan sekä sen kotimaisen kielen erinomainen taito, jolla opiskelija on saanut koulusivistyksensä.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

TFM.kand Kandidaatintyö ja seminaari

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=SCI3028.kand

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty / kiittäen hyväksytty

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Tekniikan alan ja arkkitehtuurin koulutusohjelmien yhteinen ruotsinkielinen kandidaattiseminaari järjestetään kerran lukukaudessa. Ruotsinkielinen seminaari toimii koulutusohjelmien suomenkielisten seminaarien alaopetustapahtumana. Lisätietoja: https://into.aalto.fi/display/svmastersci/Kandidatseminarium+och+kandidatarbete

Description

Registration and further information