Omfattning: 5

Tidtabel: 01.10.2019 - 26.11.2019

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

I - II, III - V 2018-2019 (Autumn, Spring)
I - II, III - V 2019-2020 (Autumn, Spring)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Will be announced at the beginning of the course.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Course content, requirements and responsible professor will be announced for each term before the start of the course
Objective: Will be announced at the beginning of the course.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Will be announced at the beginning of the course.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Contact hrs: to be announced later. 
Independent study 100 - 360 h

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Will be announced at the beginning of the course.

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=ELEC-L7100

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

The course is intended for postgraduate students

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Registration info can be found from the course homepage

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Language class 3: English

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation