Credits: 2

Schedule: 28.10.2019 - 03.12.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Inkeri Roos-Manninen

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

III (suomeksi), II ja IV (englanniksi)

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin käytyään opiskelija:

- osaa havainnoida ja analysoida vuorovaikutusta erilaisissa tilanteissa

- on harjaantunut keskustelun, kuuntelun ja kysymisen taidoissa

- osaa antaa ja vastaanottaa palautetta vuorovaikutusosaamisesta

- osaa havainnollistaa, jäsennellä, perustella ja kohdentaa asiansa

- ymmärtää ryhmän toiminnan periaatteita ja osaa analysoida omaa toimintaansa ryhmässä

- on saanut itsevarmuutta puheviestintätaidoissa ja tiedostaa vahvuutensa ja kehittämiskohteensa

- osaa hakea tietoa puheviestinnästä ja on motivoitunut kehittämään omaa vuorovaikutusosaamistaan

- ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen erilaisissa konteksteissa, esim. yliopisto-opiskelussa, tieteellisessä toiminnassa ja työelämässä.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla käsitellään vuorovaikutusosaamisen eri osa-alueita: vuorovaikutukseen liittyviä tietoja, taitoja, asenteita, motivaatioita ja eettisyyttä. Keskeisiä teemoja ovat viestijäkuva, palaute, kuunteleminen, esiintyminen, esiintymisjännitys ja ryhmäviestintä. Kurssi on suositeltavaa suorittaa ennen muita puheviestinnän opintoja.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin opetusmuotoja ovat keskusteleva luennointi (10 %), pari- ja ryhmätyöskentely (20 %), kokemukselliset ja toiminnalliset työtavat (60 %) ja kirjalliset oppimistehtävät (10 %).

2 opintopisteen suorittajilla luentoihin valmistautumista ja muita oppimistehtäviä 30 t, 3 opintopisteen suorittajilla yhteensä 57 t. (Sisältää luentoihin valmistautumista, ryhmätyöskentelyä ja kirjallisia oppimistehtäviä.)

Kurssin suorittaminen edellyttää 80 % läsnäoloa kontaktiopetuksessa.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus (luennot/harjoitukset) 24 t

Luentoihin valmistautuminen ja oppimistehtävät 30 t (2 op) ja 57 t (3 op)

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Verkkomateriaali ja ajankohtaiset puheviestinnän tieteelliset julkaisut. Lisätietoja kurssilla.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin Vie-98.1400 Työelämän viestintätaidot.

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-0310

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty / hylätty

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Weboodi

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Additional information for the course (applies in this implementation): 

This course will be taught in English.

Details on the schedule (applies in this implementation): 

Mo 28.10.-25.11.2019

Tu 3.12.2019

Description

Registration and further information