Laajuus: 2

Aikataulu: 28.10.2019 - 03.12.2019

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Inkeri Roos-Manninen

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

III (suomeksi), II ja IV (englanniksi)

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin käytyään opiskelija:

- osaa havainnoida ja analysoida vuorovaikutusta erilaisissa tilanteissa

- on harjaantunut keskustelun, kuuntelun ja kysymisen taidoissa

- osaa antaa ja vastaanottaa palautetta vuorovaikutusosaamisesta

- osaa havainnollistaa, jäsennellä, perustella ja kohdentaa asiansa

- ymmärtää ryhmän toiminnan periaatteita ja osaa analysoida omaa toimintaansa ryhmässä

- on saanut itsevarmuutta puheviestintätaidoissa ja tiedostaa vahvuutensa ja kehittämiskohteensa

- osaa hakea tietoa puheviestinnästä ja on motivoitunut kehittämään omaa vuorovaikutusosaamistaan

- ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen erilaisissa konteksteissa, esim. yliopisto-opiskelussa, tieteellisessä toiminnassa ja työelämässä.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla käsitellään vuorovaikutusosaamisen eri osa-alueita: vuorovaikutukseen liittyviä tietoja, taitoja, asenteita, motivaatioita ja eettisyyttä. Keskeisiä teemoja ovat viestijäkuva, palaute, kuunteleminen, esiintyminen, esiintymisjännitys ja ryhmäviestintä. Kurssi on suositeltavaa suorittaa ennen muita puheviestinnän opintoja.

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin opetusmuotoja ovat keskusteleva luennointi (10 %), pari- ja ryhmätyöskentely (20 %), kokemukselliset ja toiminnalliset työtavat (60 %) ja kirjalliset oppimistehtävät (10 %).

2 opintopisteen suorittajilla luentoihin valmistautumista ja muita oppimistehtäviä 30 t, 3 opintopisteen suorittajilla yhteensä 57 t. (Sisältää luentoihin valmistautumista, ryhmätyöskentelyä ja kirjallisia oppimistehtäviä.)

Kurssin suorittaminen edellyttää 80 % läsnäoloa kontaktiopetuksessa.

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus (luennot/harjoitukset) 24 t

Luentoihin valmistautuminen ja oppimistehtävät 30 t (2 op) ja 57 t (3 op)

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Verkkomateriaali ja ajankohtaiset puheviestinnän tieteelliset julkaisut. Lisätietoja kurssilla.

Korvaavuudet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin Vie-98.1400 Työelämän viestintätaidot.

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-0310

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty / hylätty

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Weboodi

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Toteutuksen lisätiedot (koskee tätä kurssikertaa): 

This course will be taught in English.

Kurssin aikataulu (koskee tätä kurssikertaa): 

Mo 28.10.-25.11.2019

Tu 3.12.2019

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot