Omfattning: 2

Tidtabel: 28.10.2019 - 03.12.2019

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Inkeri Roos-Manninen

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

III (suomeksi), II ja IV (englanniksi)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin käytyään opiskelija:

- osaa havainnoida ja analysoida vuorovaikutusta erilaisissa tilanteissa

- on harjaantunut keskustelun, kuuntelun ja kysymisen taidoissa

- osaa antaa ja vastaanottaa palautetta vuorovaikutusosaamisesta

- osaa havainnollistaa, jäsennellä, perustella ja kohdentaa asiansa

- ymmärtää ryhmän toiminnan periaatteita ja osaa analysoida omaa toimintaansa ryhmässä

- on saanut itsevarmuutta puheviestintätaidoissa ja tiedostaa vahvuutensa ja kehittämiskohteensa

- osaa hakea tietoa puheviestinnästä ja on motivoitunut kehittämään omaa vuorovaikutusosaamistaan

- ymmärtää vuorovaikutuksen merkityksen erilaisissa konteksteissa, esim. yliopisto-opiskelussa, tieteellisessä toiminnassa ja työelämässä.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla käsitellään vuorovaikutusosaamisen eri osa-alueita: vuorovaikutukseen liittyviä tietoja, taitoja, asenteita, motivaatioita ja eettisyyttä. Keskeisiä teemoja ovat viestijäkuva, palaute, kuunteleminen, esiintyminen, esiintymisjännitys ja ryhmäviestintä. Kurssi on suositeltavaa suorittaa ennen muita puheviestinnän opintoja.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin opetusmuotoja ovat keskusteleva luennointi (10 %), pari- ja ryhmätyöskentely (20 %), kokemukselliset ja toiminnalliset työtavat (60 %) ja kirjalliset oppimistehtävät (10 %).

2 opintopisteen suorittajilla luentoihin valmistautumista ja muita oppimistehtäviä 30 t, 3 opintopisteen suorittajilla yhteensä 57 t. (Sisältää luentoihin valmistautumista, ryhmätyöskentelyä ja kirjallisia oppimistehtäviä.)

Kurssin suorittaminen edellyttää 80 % läsnäoloa kontaktiopetuksessa.

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetus (luennot/harjoitukset) 24 t

Luentoihin valmistautuminen ja oppimistehtävät 30 t (2 op) ja 57 t (3 op)

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Verkkomateriaali ja ajankohtaiset puheviestinnän tieteelliset julkaisut. Lisätietoja kurssilla.

Ersättande prestationer (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaa kurssin Vie-98.1400 Työelämän viestintätaidot.

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-0310

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Hyväksytty / hylätty

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Weboodi

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Huom! Kurssi järjestetään, kun ryhmässä on ilmoittautuneita vähintään 10.

Tilläggsinformation om kursen (gäller denna kursomgång): 

This course will be taught in English.

Närmare information om tidtabellen (gäller denna kursomgång): 

Mo 28.10.-25.11.2019

Tu 3.12.2019

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation