Laajuus: 2

Aikataulu: 13.03.2020 - 29.05.2020

Vastuuopettaja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Valeria Seraya-Rautaneva

Opetusperiodi (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

I - II, III - IV, V (itseopiskelukurssi)

Osaamistavoitteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuasi selviydyt rutiininomaisimmissa suullisissa työ- ja arkielämän viestintätilanteissa ja tunnet niihin liittyvää venäläistä tapakulttuuria. Olet kartuttanut työelämän perussanavarastoasi, ymmärrät tuttuihin aihepiireihin liittyvien tekstien keskeisen sisällön ja kykenet kirjoittamaan lyhyitä kirjallisia viestejä apuneuvoja hyväksi käyttäen.

Sisältö (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Peruskieliopin alkeet ja arkielämän kommunikatiivisia tilanteita

Toteutus, työmuodot ja arvosteluperusteet (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Verkkoharjoitukset ja kirjoitelmat 15 %

2. Työskentelypäiväkirja 10 %

3. Kirjallinen tentti 50 %

4. Suullinen tentti 25 %

Työmäärä toteutustavoittain (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Itsenäinen työskentelyn osuus (mm. verkossa) 50 h ja pienryhmäopetus 4 h

Oppimateriaali (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Alestalo, Marjatta (2013) Kafe Piter 1. Venäjää taitotasolle A1. ISBN 978-951-792-588-4 (tai vanhempi painos), kpl 1-18, ja verkossa oleva opiskelumateriaali

Kurssin kotisivu (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-8025

Kurssin CEFR-taso (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Tavoitetaso A2.1

Esitiedot (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kie-98.8022 tai vastaavat tiedot

Arvosteluasteikko (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Ilmoittautuminen (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista.

Lisätietoja (voimassa 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on tarkoitettu venäjää vieraana kielenä opiskeleville.

 

Opintojakson kuvaus

Ilmoittautuminen ja lisätiedot