Omfattning: 2

Tidtabel: 13.03.2020 - 29.05.2020

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Valeria Seraya-Rautaneva

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

I - II, III - IV, V (itseopiskelukurssi)

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin suoritettuasi selviydyt rutiininomaisimmissa suullisissa työ- ja arkielämän viestintätilanteissa ja tunnet niihin liittyvää venäläistä tapakulttuuria. Olet kartuttanut työelämän perussanavarastoasi, ymmärrät tuttuihin aihepiireihin liittyvien tekstien keskeisen sisällön ja kykenet kirjoittamaan lyhyitä kirjallisia viestejä apuneuvoja hyväksi käyttäen.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Peruskieliopin alkeet ja arkielämän kommunikatiivisia tilanteita

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

1. Verkkoharjoitukset ja kirjoitelmat 15 %

2. Työskentelypäiväkirja 10 %

3. Kirjallinen tentti 50 %

4. Suullinen tentti 25 %

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Itsenäinen työskentelyn osuus (mm. verkossa) 50 h ja pienryhmäopetus 4 h

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Alestalo, Marjatta (2013) Kafe Piter 1. Venäjää taitotasolle A1. ISBN 978-951-792-588-4 (tai vanhempi painos), kpl 1-18, ja verkossa oleva opiskelumateriaali

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://mycourses.aalto.fi/course/search.php?search=LC-8025

CEFR nivå (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Tavoitetaso A2.1

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kie-98.8022 tai vastaavat tiedot

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

WebOodi-ilmoittautuminen. Katso ilmoittautumisaika WebOodista.

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on tarkoitettu venäjää vieraana kielenä opiskeleville.

 

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation