Omfattning: 3

Tidtabel: 30.09.2019 - 06.12.2019

Ansvarslärare (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Jepa Piirainen

Undervisningsperiod (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

I - II

Lärandemål (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin jälkeen opiskelija osaa ilmaista itseään entistä paremmin suullisesti ja kirjallisesti työelämän keskeisissä viestintätilanteissa.

Innehåll (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla harjoitellaan erilaisia työnhakuun ja työssä toimimiseen liittyviä suullisia ja kirjallisia kommunikaatiotilanteita, niin muodollisia kuin epämuodollisiakin. Kurssilla luetaan, katsellaan ja kuunnellaan työelämälähtöisiä materiaaleja ja tehdään niihin liittyviä sanasto- ja kielioppitehtäviä sekä kuullun- ja luetunymmärtämistehtäviä. Kurssilla on myös arvioitavia oman tuottamisen tehtäviä, joista voi oman valinnan mukaan tehdä esim. video-cv:n, työhakemuksen tai esitelmän.

Metoder, arbetssätt och bedömningsgrunder (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi toteutetaan kokonaan verkossa. Oppimisalustalla harjoitellaan työelämän viestintätilanteita sekä muita työhön ja erilaisiin organisaatioihin liittyviä teemoja. Kurssilla tehdään myös joitakin pienryhmätehtäviä verkon välityksellä. Arviointi perustuu kurssin aikana tehtäviin portfoliotehtäviin, joista opettaja antaa palautetta. Suurin osa tehtävistä on kuitenkin sellaisia, että niistä saa välittömän automaattisen palautteen jo niitä tehtäessä.

 

Arbetsmängd (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Itsenäinen opiskelu 81 t.

Studiematerial (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Sähköinen oppimateriaali

Kursens webbplats (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://digicampus.fi/login/index.php

CEFR nivå (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähtötaso vähintään B1, tavoitetaso B1/B2

Förkunskaper (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Suomi 6 (LC-7361) tai ennen 1.9.2018 suoritettu Suomi 5 (LC-7050), toisen kotimaisen kielen (suomi) tai suomi toisena kielenä -lukiokurssit tai vastaavat taidot.

Bedömningsskala (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Anmälning (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

https://www.webropolsurveys.com/S/175C3FF027531EF1.par

 

Tilläggsinformation (är i kraft 01.08.2018-31.07.2020): 

Kohderyhmä: edistyneet ulkomaalaisopiskelijat ja henkilökunta sekä ruotsinkieliset opiskelijat. Kurssin käymällä suomea toisena/vieraana kielenä puhuva opiskelija voi suorittaa mahdolliset tutkintoon kuuluvat pakolliset suomen kielen opinnot. Kurssi soveltuu erinomaisesti myös toisen kotimaisen kielen (suomi) kirjalliseen ja suulliseen kokeeseen valmentautumiseen mutta ei korvaa koetta. Osallistuminen vahvistettava kurssin alkaessa.

Beskrivning

Anmälning och tillläggsinformation