Credits: 3

Schedule: 30.09.2019 - 06.12.2019

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Jepa Piirainen

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I - II

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin jälkeen opiskelija osaa ilmaista itseään entistä paremmin suullisesti ja kirjallisesti työelämän keskeisissä viestintätilanteissa.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssilla harjoitellaan erilaisia työnhakuun ja työssä toimimiseen liittyviä suullisia ja kirjallisia kommunikaatiotilanteita, niin muodollisia kuin epämuodollisiakin. Kurssilla luetaan, katsellaan ja kuunnellaan työelämälähtöisiä materiaaleja ja tehdään niihin liittyviä sanasto- ja kielioppitehtäviä sekä kuullun- ja luetunymmärtämistehtäviä. Kurssilla on myös arvioitavia oman tuottamisen tehtäviä, joista voi oman valinnan mukaan tehdä esim. video-cv:n, työhakemuksen tai esitelmän.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi toteutetaan kokonaan verkossa. Oppimisalustalla harjoitellaan työelämän viestintätilanteita sekä muita työhön ja erilaisiin organisaatioihin liittyviä teemoja. Kurssilla tehdään myös joitakin pienryhmätehtäviä verkon välityksellä. Arviointi perustuu kurssin aikana tehtäviin portfoliotehtäviin, joista opettaja antaa palautetta. Suurin osa tehtävistä on kuitenkin sellaisia, että niistä saa välittömän automaattisen palautteen jo niitä tehtäessä.

 

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Itsenäinen opiskelu 81 t.

Study Material (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Sähköinen oppimateriaali

Course Homepage (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://digicampus.fi/login/index.php

CEFR level (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Lähtötaso vähintään B1, tavoitetaso B1/B2

Prerequisites (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Suomi 6 (LC-7361) tai ennen 1.9.2018 suoritettu Suomi 5 (LC-7050), toisen kotimaisen kielen (suomi) tai suomi toisena kielenä -lukiokurssit tai vastaavat taidot.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

0 - 5

Registration for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

https://www.webropolsurveys.com/S/175C3FF027531EF1.par

 

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kohderyhmä: edistyneet ulkomaalaisopiskelijat ja henkilökunta sekä ruotsinkieliset opiskelijat. Kurssin käymällä suomea toisena/vieraana kielenä puhuva opiskelija voi suorittaa mahdolliset tutkintoon kuuluvat pakolliset suomen kielen opinnot. Kurssi soveltuu erinomaisesti myös toisen kotimaisen kielen (suomi) kirjalliseen ja suulliseen kokeeseen valmentautumiseen mutta ei korvaa koetta. Osallistuminen vahvistettava kurssin alkaessa.

Description

Registration and further information