Credits: 0

Schedule: 16.03.2020 - 20.04.2020

Teacher in charge (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Elina Lifländer ja Merja Väisänen

Teaching Period (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

I-V

Learning Outcomes (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Opintojakson jälkeen opiskelija osaa lavastus- tai pukusuunnittelijana tehdä itsenäisen taiteellisen työn teatteriesitykseen. Hän kykenee kehittämään välineensä hallintaa, ilmaisuaan ja omia työtapojaan. Opiskelija kehittää vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitojaan eri ammattiryhmien kanssa produktion suunnittelu-, harjoitus- ja esitystilanteissa. Opiskelija osaa tuottaa tarvittavat ohjeet ja suunnitelmat ideoidensa toteutustyötä varten. Hän osaa toimia tiiviissä yhteistyössä toteuttavan henkilökunnan kanssa ja valvoa toteutustyötä sekä osallistua toteuttamiseen soveltuvin osin myös itse.

Content (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssin tarkoituksena on syventää opiskelijan omia työskentelytapoja valitun työmetodin kautta ja tuottaa ideoita erilaisista lähtökohdista ja kehittää niitä lavastus- tai pukuideoiksi vuorovaikutuksessa muun työryhmän kanssa. Työryhmän kesken harjoitellaan lisäksi esitystuotannon aikatauluttamista, resurssien hallintaa ja kunkin oman työskentelyn organisoimista suhteessa muiden työtehtäviin. Työskentelyyn saa ohjaavaa opetusta.

Assessment Methods and Criteria (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Arviointi ja palaute perustuu kokonaisarvioon ryhmätyöskentelyn ja lopputuloksen summasta ja suhteesta omaan suunnittelutyöhön ja toteutukseen sekä työskentelyn sujuvaan organisoimiseen.

Workload (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kontaktiopetusta 20%, itsenäistä ja ryhmätyöskentelyä 80%. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää aktiivista ja vuorovaikutteista läsnäoloa.

Substitutes for Courses (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Korvaavuudet sovittava oman pääaineen opettajan kanssa.

Grading Scale (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

hyväksytty / hylätty

Further Information (valid 01.08.2018-31.07.2020): 

Kurssi on tarkoitettu esittävien taiteiden lavastuksen ja pukusuunnittelun 3. Vuosikurssin opiskelijoille. Kurssi järjestetään yhteistyössä Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun kanssa.

Description

Registration and further information